"Theas minde" - mellom Herøy og Dønna

thea_stedet
På vei til vår gode nabo Dønna passerer du Åkvik med "Theas minde" - men vet du hva dette er? Det er Severine Dorothea (Thea) Wang Christensen (1848 - 1927) som er opphavet til navnet på et lite sted nord for Åkvik gård.
Severine Dorothea Wang Christensen, også kalt "Thea", overtok og drev Åkvik gård da mannen hennes Anders Wang Christensen døde i 1878. Hun drev gården og var helt sjef på gården i 58 år.
 
Hun drev gården, handel, bakeri og fiske og holdt orden på de mange forpakterne og husmennene på den store gården.
 
Sentral person
Åkvik var også et viktig anløpsted for båter for kjøp og eksport av fisk. Og Severine Dorothea, eller heretter bare kalt Thea, var en sentral person i familien og området.
 
Thea var svært interessert i blomsterhagen som var anlagt på gården. Men det sies at hun ofte tok gjestene opp til et lite sted litt opp og nord for gården. Det er dette stedet som har fått navnet "Theas minde". (Theas minne).
 
Lunt med god utsikt
Her var det lunt og ikke så mye nordavind, og man hadde god utsikt over havet, mot kveldssola og mot Staulen i Herøy.
 
Dette er også et sted hvor det i tidligere tider skal ha vært bosetning og ved utgravninger er det gjort funn av av matavfall og andre rester etter menneskelige aktiviteter.
 
Her er det også en stor stein med plass under hvor folk kan søke ly for regnet.  Man kan anta at Thea tok mange av gjestene sine med hit.
 
Døde 1927
På tavle dager trengte hun sikert også avkobling og hadde behov for å komme seg bort fra hverdagens mas.
 
Thea bodde på gården helt til hun døde i 1927.
 
Han du lyst kan du lett finne veien til "Theas Minde" i Åkvik.
 
-------------------------------------------------
 
Fakta om Åkvik og Åkvik gård     
 
Første registrerte beboere alt på 1500-tallet. Stedet lå lunt sør om fjellet. Det var mye brukbar jord på gården, mye fisk i sjøen og stedet lå ved båtleia. Jorda ble etter hvert oppdyrket og virksomheten i Åkvik økte.
 
Åkvik lå etter hvert under mange gods. På midten av 1800-tallet var Åkvik et stort sted basert på jordbrukseiendommer, jordbruk, handel og fiske. Det var 20 - 30 hus og 30 familier som var avhengig av driften på stedet.
 
I 1865 bodde det 160 mennesker på Åkvik gård. Hovedbygningen ble bygd rundt år 1800. I tillegg  var det en eldre hovedbygning, borgstue, bakeri, telefon, posthus, eldhus, ishus og en stor brygge ved sjøen hvor det ble drevet handel med varer og kjøpt fisk av mange slag.
 
I fjøset var det minst 30 dyr, og det ble drevet jordbruk med høy, korn. Det var sommerfjøs på Skagen og seterdrift på Staulen. Det var også jektbruk og og notbruk.
 
Stedet var fra gammelt av skipperleie, det var gjestgiveri og stedet fikk selge alkohol og fiskere overnattet her på vei til fiskeriene.
 
Mye av dette var bygd opp av Jakob Fredrik Christensen den eldre (1809-1894).
 
Det var på siste del av 1800-tallet et rikt sildefiske og oppgangstider. Jacob Fredrik Christensen hadde ingen barn. Søstersønnen Anders Wang Christensen (født 1848) overtok driften og han ble senere gift med Severine Dorothea – Thea.
 
Anders døde allerede i 1878 og deretter var det altså Thea som drev gården. 
 
Det er Einar Johansen fra Seløy som har samlet bilder og tekst om "Theas minde" for Herøyfjerdingen.
 
thea_stedet
"Theas minde" ligger inne i krattet midt på bildet, litt opp og nord for Åkvik gård på Dønna, noen hundre meter etter Åkviksund-brua som binder Herøy og Dønna sammen.
thea
Dette er Severine Dorothea (Thea) Wang Christensen.
Thea_steinen
Her står Karin Fjellheim foran den store steinen som har en hule under.
thea_-_under_steinen
Hulen under steinen gir ly for regn og vind.
thea_gravplatene
Både Thea og ektemannen Anders Wang Christensen ligger gravlagt i Herøy gamle kirkegård like innenfor porten.

Annonser