Selskapet Termar AS med anlegg i Herøy har hentet inn seks millioner kroner i ny kapital og satser stort på torskeoppdrett med fast avtale på årlige leveranser av yngel.

Nylig kjøpte Termar AS anlegget etter konkursrammede Havbrukspartner i Brasøy.

Kjell Dahl, som er daglig leder av selskapet, sier til HERØYFJERDINGEN at Termar AS om kort tid går ut i en større emisjon.

Etter at selskapet i kjølvannet av et sviktende kapitalmarked lå nede for telling i 2004 og 2005, er det nå hentet inn seks millioner kroner i frisk kapital.

Til sammen er det 110 aksjonærer i selskapet, og disse kommer fra både Norge, Sveits, Luxemburg, England og USA.

Aksjekapitalen er økt til 1, 1 millioner kroner de siste to månedene. Flere av aksjonærene hører hjemme i Herøy.

- Vi står nå foran en OTC-notering. Vi satser på å gjøre aksjene likvide for aksjeeierne, sier Dahl videre. Det er Norges Fondsmegler-forbund som driver OTC som er et informasjonssystem for unoterte aksjer.

Sist lørdag ble det satt ut 100.000 torskeyngel i anlegget som ligger ved Brasøy sør i Herøy.

- Vi har kontrakt på levering av en million yngel årlig de neste tre årene. I februar/mars i 2007 setter vi ut 500.000 yngel, og vi gjør det samme høsten samme år. Vi har to personer ansatt for å føre daglig tilsyn med fisken, forteller Kjell Dahl.

Selskapet har tro på at det til våren skal sysselsette 10 - 12 årsverk.

Han forteller videre at selskapet har besluttet å ikke ha mer enn en million fisk. Fortsatt gjenstår det mange store utfordringer i forbindelse med oppdrett av torsk og selskapet mener at dette foreløpig er en stor nok mengde.

BAKGRUNN: Termar AS ble stiftet i 2001 med 13 lokale aksje-eiere. Den gang var tanken å starte med produksjon av blant annet fiskesuppe.

Kjell Dahl fikk i oppdrag å hente inn kapital, men det var liten respons i kapitalmarkedet. Selskapet fikk beskjed om å skaffe konsesjoner først.

Året etter gikk Termar AS sammen med Husvær Fiskeoppdrett. Det ble satt ut 25.000 torskeyngel, men anlegget slet blant annet med mye rømming av fisk.

Husvær Fiskeoppdrett gikk etter hvert konkurs og Termar AS overlevde så vidt, forteller Kjell Dahl. Nå er gjelden borte og selskapet har vunnet tillit hos aksjekjøperne.