Bruk av sosial medier stiller store krav til foreldre og andre som omgås barn og ungdom. Herøy skole inviterer derfor til temakveld der dette viktige temaet blir diskutert og belyst.

Arrangementet varer fra 17.00 til 19.00 og foregår i Herøy skoles aula.

Her kan dere lese noen gode råd fra nettsidene til Barnevakten :

Råd om digital mobbing
Mobbing på Internett og mobil handler ikke om digital teknikk, men om menneskelige holdninger. Kommunikasjon med barna om hvordan de har det på nettet er avgjørende i kampen mot digital mobbing.

Hvordan forebygge digital mobbing
Foreldre har en unik mulighet til å forebygge at deres barn tar del i mobbing av andre via Internett og mobiltelefon. Her er noen fokusområder foreldre kan jobbe med for å redusere risikoen for å ta skade av å bli utsatt for mobbing, eller være involvert i å mobbe andre på sosiale medier.

Bygg en samtalende familie
Barn foretrekker å snakke med foreldrene sine fremfor andre voksne hvis de bekymrer seg for noe de opplever på Internett eller via mobiltelefoner. Ved å skape en kultur hjemme der foreldre og barn blir vant til å snakke med hverandre om personlige forhold, øker sjansen for at barnet vil ta opp forhold de uroer seg for på et tidlig stadium av mulige konflikter.

Frykt for straff og/eller restriksjoner er vanlige barrierer for å snakke med foreldre om bekymringer. Vær snar til å lytte og sen til å aksjonere dersom barnet ditt deler forhold som både kan være flaut og vanskelig.