Telia med feil på mobilnettet i lang tid

Bredbåndsmarkering_mast

Telia har i lengre tid hatt store problemer med mobildekningen sør i Herøy. Nå er estimert rettetid ytterligere utsatt.

- Vi er mange som ikke får ringt ut i sør-øyene for tiden. Vi opplever store utfordringer med Telia sitt nettverk for å ringe og benytte internett for tiden, og det er særlig dårlig i sør-øyene. Lyden hakker slik at det ikke er mulig å føre en samtale og gjøre seg forstått, sier Tanja Irene Hanssen fra Brasøy til Herøyfjerdingen.

Herøyfjerdingen har fått opplysninger om at mobilnettet til Telia også tidligere har vært ustabilt, men at det den siste tiden har vært helt ubrukelig.

Beboerne i sørøyene er naturlig nok også bekymret for hva som kan bli konsekvensen dersom det skjer noe i forhold til liv og helse og de ikke får varslet på telefon.

De fleste beboerne i dette området har nok også Telia som leverandør på grunn av at mobilnettet ble ekstra utbygd i 2014, som følge av et prosjekt i regi av Herøy kommune. Fylkeskommunen gikk da inn med 1,6 millioner kroner i tilskudd til et anbud som ble vunnet av Netcom, dagens Telia.

Utsatt rettetid til 7. februar
Dekningsavdelingen til Telia opplyser at hovedgrunnen for forsinket rettetid er at dårlig vær satte en stopper for arbeidet. Etter at estimert rettetid første ble satt til fredag 31. januar er denne nå utsatt enda en uke til 7. februar.

Kritisk ordfører
Ordfører Elbjørg Larsen har selvsagt forståelse for at feilretting kan bli forsinket på grunn av dårlig vær, men hun er kritisk til at dette har tatt så lang tid. Hun har også vært i kontakt med Telia og da nærmest lovet de at dette skulle komme i orden tidligere enn det som er satt til estimert rettetid. Hun synes også det blir for lettvint å skylde på været i og med at feilperioden har vart over så lang tid og at været har vært bra i flere perioder. 

- Jeg synes det er uholdbart at befolkningen skal være uten mobildekning i så lang tid. Dette rammer tre samfunn og er kritisk i forhold til beredskapen i kommunen. Vi vil nå følge opp denne saken videre og prøve å få fortgang på feilrettingen, sier ordfører Elbjørg Larsen.

Bredbåndsmarkering_mast
Dette er en mastene der utstyret til Telia har vært ute av drift i lang.
Elbjørg[1]
Ordfører Elbjørg Larsen er kritisk til at det har tatt så lang tid å få feilrettet mobilnettet sør i Herøy.

Annonser