Grunnet tekniske problemer på M/F "Møysalen" trafikkeres overnevnte samband av M/F "Vefsna" fra avgang Sandnessjøen kl. 17.45 i dag, torsdag 10.01.13 og inntil videre. Det gjøres oppmerksom på at dette medfører redusert kapasitet på Dønnasambandet.

Herøysambandet trafikkeres som normalt med den innleide ferga Herlaug i suppleringsruta mens Alsten trafikkerer hovedsambandet fra kl. 15.10 i dag og inntil videre.

Det er Boreal som melder dette på sine hjemmesider. Tekniske problemer med Møysalen Alsten er tilbake i rute