"Tassen" ønsker velkommen

sparebankens_skulptur
Skulpturen "Tassen" var før jul plass utenfor Helgeland Sparebanks avdeling i Herøy i Silvalen. Banksjef Roger Hansen i bankens avdeling i Herøy sier at "Tassen" skal skape gode opplevelser i lokalbanken. Og tilbakemeldingene har vært positive.
Ved hjelp av "Helgelandsfondet" - Helgeland Sparebanks eget fond hvor det settes av midler til samfunnsnyttige formål og fellestiltak - har det kommet 13 skulpturer utenfor bankens avdelinger rundt om på Helgeland.

Imøtekommende, glad Alle har fått navnet "Tassen" av kunstneren Solveyg Schafferer og den lille tassen skal være en imøtekommende, glad og optimistisk figur som igjen skal være et varemerke på gode opplevelser i lokalbankene på Helgeland.

Tanken bak utplasseringen av disse skulpturene er tosidig, forteller banksjef for Helgeland Sparebanks avdeling i Herøy Roger Hansen.

- Vi ønsker å bruke "Helgelandsfondet" slik for å gi "våre" lokalsamfunn en oppmerksomhet i form av original kunst av en respektert skulptør, forteller Hansen.

Samtidig skal "Tassen" plasseres på en slik måte at almennheten får glede av skulpturen.

Positive tilbakemeldinger I Herøy var "Tassen" på plass i god tid før jul og banksjef  Roger Hansen forteller om positive tilbakemeldinger fra kundene.

- Folk har reagert veldig positivt på "Tassen". Og dette er jo også en gladsak som handler om forskjønnelse av lokalområdet vårt, sier Hansen til Herøyfjerdingen.

Han forteller smilende at da "Tassen" dukket opp utenfor bankens inngangsparti før jul, var det noen av kundene som trodde at det var sparebankens skultur fra Mosjøen som var kidnappet til Herøy.

For den som står på torget i Mosjeøn er nemlig helt lik "Tassen" i Herøy. Og de øvrige som er utplassert nylig.

12 småtasser Banken har nemlig bestilt 13 skulpturer av kunstneren Schafferer. 12 "småtasser", mens den 13. skulpturen skiller seg ut.

- Den heter "To barn sittende på en stein" og skal stå utenfor inngangen til vårt hovedkontor i Mosjøen, forteller Roger Hansen.

Neste år kan Helgeland Sparebank feire stort 150 års-jubileum. Bankens utgangspunkt er Vefsn Sparebank som ble stiftet i 1860.
sparebankens_skulptur
- Vi vil synes i lokalmiljøet og skape positive opplevelser, sier banksjef for Helgeland Sparebanks avdeling i Herøy Roger Hansen.
sparebankens_skulptur1
Det er kunstneren Solveyg Schafferer som har laget "Tassen" som finnes utenfor bankens avdelinger på Helgeland.
sparebankens_skulptur2
Det er nesten som om "Tassen" ønsker velkommen til banken.

Annonser