- Jeg har vært med i kommunestyret og formannskapet sammenhengende siden 1984, vært varaordfører i en periode og ordfører i 28 år når denne valgperioden er over. I tillegg har jeg vært medlem av fylkestinget i Nordland og politisk rådgiver i regjeringen Stoltenberg.

- Jeg er derfor takknemlig for den tilliten partiet har vist meg gjennom mange år, skriver Jensen i en epost som også er sendt ut til lokale medier.