Taper penger på for mange kretser

2_raadmann
Da rådmann Roy Skogsholm i går mandag orienterte eldrerådet om økonomiplanen og budsjett for 2011 la han ikke skjul på at Herøy kommune føler seg lurt av staten. Nesten to millioner kroner taper kommunen på endringer i beregning av statstilskudd og at vi har for mange kretser.
1. januar i år var vi 1618 innbyggere i Herøy. Et halvt år senere – 1. juli – var vi 1657 herøyfjerdinger.

Omvending Og mens det tidligere har vært folketallet per 1. juli som har dannet grunnlaget for statstilskuddet for det kommende året har staten nå gjort nesten helomvending.

Det meste av tilskuddet fra staten beregnes ut fra innbyggertallet per 1. januar 2010 og dermed får vi ikke utbetalt kompenasjon for den økningen vi har hatt.

I mandagens møte i Herøy eldreråd var rådmann Roy Skogsholm klar på at Herøy kommune føler seg lurt av staten.

Taper to millioner - Vi føler oss lurt på at folketallet per 1. juli ikke lenger alene skal legges til grunn for beregningene for tilskudd for 2011, slik det har vært tidligere, uttalte rådmannen i eldrerådet.

På grunn av dette og en gammel modell for grunnkretsinndeling taper Herøy kommune 1, 9 millioner kroner.

For mange kretser Den gamle modellen for grunnkrets-inndeling han sikter til bunner i at vi har 11 kretser i Herøy.

- Med en krets i Sandvær, en eller to for Husvær/Brasøy, en for sentral-herøy og en for Gåsvær ville vi hatt en million kroner mer i statstilskudd, sa rådmann blant annet.

Han la til at 11 kretser er mange, og slik har det vært siden 1960-tallet. Men han la også til at dette er ingen lett prosess å få gjort noe med.

Høyskole-utdanning Herøy kommune taper også om lag 600.000 kroner i forhold til en ”normal-kommune” på at vi har en forholdsvis liten andel med høyskole-utdanning.

Og det skyldes at det er antall personer med høyskole-utdanning som danner grunnlag for barnehage-tilskuddet, kunne rådmannen fortelle.

Kommunesammenslåing Han kunne berolige eldrerådet med at kommunen har god kontroll over økonomien, men han kunne ikke la være å si at myndighetene etter hans mening ønsker å presse fram kommune-sammenslåinger.

- For samtidig som vil slå seg sammen beholder overføringene, så dekker også staten utgiftene ved sammenslåing, sa Roy Skogsholm.

Per i dag har vi 855.000 kroner i underbalanse, fortalte rådmann Roy Skogsholm til Herøy eldreråd mandag morgen
2_raadmann
- Vi taper to millioner kroner på at vi har for mange kretser og endring i måten å beregne statstilskudd, sa rådmann Skogsholm til eldrerådet mandag.
2_eldreraadet
Herøy eldreråd forsatte sitt møte etter orienteringen fra rådmannen.

Annonser