Takket av to ansatte med lang fartstid

Torstein og Bjarne takkes av

Sist onsdag ble det holdt en fin markering for Bjarne Nikolaisen og Torstein Lundestad i kantina på rådhuset i forbindelse med at de har valgt å gå av med pensjon.

Sist onsdag møttes mange ansatte i kantina på rådhuset for å ta avskjed med Bjarne Nikolaisen og Torstein Lundestad etter et langt arbeidsforhold i kommunen. Det vanket blomster og gavekort til de som ble takket av og kaffe og kake til hele forsamlingen.

Driftsleder Gjøran takket Bjarne og Torstein for den jobben de hadde gjort for kommunen gjennom et langt arbeidsforhold. Bjarne begynte å jobbe i kommunen i 1988 mens Torstein har vært ansatt siden 1984. Man kan derfor trygt si at begge må regnes som veteraner blant kommunens ansatte.

- Dere har en viktig og god fagkunnskap som er viktig for kommunen og som vi har hatt nytte av i mange år. Det er ikke alle som vet hvor kritisk det er hvis det er noe som streiker, men dere har bidratt på en god og fin måte ved å drifte kommunen. Dere har vært villig til å ta i et tak når ting skjer og det er noe som jeg setter stor pris på, sa Tangen.

Stor utvikling
Bjarne kom i sin tale inn på at det hadde vært en stor utvikling på de 31 årene han hadde vært ansatt i kommunen. I starten var han vaktmester på kommunehuset og tok seg av alt fra snørydding til tilrettelegging av kontorer til de ansatte.

- Jeg var med å utforme det som nå er vedlikeholdsteamet. I starten var det mellom åtte og 10 ansatte i teamet som etter hvert ble lagt under teknisk sektor. Jeg ble også bedriftselektriker og jobbet mest med slikt arbeid i en periode da vi var mye folk. Etter hvert fikk jeg hovedansvar for helsehuset og omsorgssenteret, så det har vært en stor utvikling, sa Nikolaisen.

Mange spennende prosjekt
Torstein Lundestad sa i sin takketale at han var glad for at han hadde fått være med på en fantastisk utvikling i kommunen.

- Da jeg begynte i kommunen var det kun en vei som hadde asfalt og det var opp til sykehjemmet. Resten av veiene bestod av kalksand mens vi nå har asfalt på omtrent alt av veier. Jeg har fått være med på utrolig mange spennende prosjekt. Først var det byggingen av Herøy stadion og senere utbyggingen av vannverket. Det som har gjort at Herøy kommune har vært en god arbeidsplass er at jeg bare har hatt gode kollegaer. Det blir derfor et savn å forlate dette, sa Lundestad før han takket for seg og ønsket forsamlingen lykke til med sine arbeidsoppgaver.

Rådmann Geir Berglund takket også Bjarne og Torstein for innsatsen de hadde gjort med oppbygging av mange viktige tjenester i kommunen.

- Det er ikke alle ansatte som slutter som har synlige resultater og monumenter etter seg. For mange av oss papirflyttere er det ofte mer vage spor. Dette er jo noe dere kan ta med dere videre i livet, sa Berglund.

Arnt Isaksen fra teknisk enhet takket også Bjarne og Torstein for jobben de hadde gjort.

- Jeg var leder av vedlikeholdsteamet fra 1990 og var det noe man lurt på så var det bare å ringe. Selv om det ikke var bestandig at oppgavene kunne løses med en gang så visste man at jobben ble gjort og at man fikk tilbakemelding. Både jeg og de andre på teknisk enhet blir derfor å savne dere, sa Isaksen.​

Torstein og Bjarne takkes av
Torstein Lundestad (t.v.) og Bjarne Nikolaisen ble takket av under ei fin markering i kantina på rådhuset sist onsdag. Driftsleder Gjøran Tangen (i midten) takket de ansatte for innsatsen og overrakte blomster og gavekort til de framtidige pensjonistene.

Annonser