Takket av etter 28 år som ordfører

Kommunestyremøte 26

Arnt Frode Jensen ledet onsdag 26. juni 2019 sitt siste ordinære kommunestyremøte som ordfører gjennom hele 28 år.

- Jeg begynte som varaordfører i 1984 og kunne da ingenting om politikk. Vi hadde en markant ordfører i Steinar Furu og for en enkel sjel fra vestkanten av Seløya var det ikke enkelt å fylle skoene etter han. Min læringskurve var derfor meget bratt og jeg lærte fort at dersom man ikke hadde kunnskap om en sak så måtte man få det.

- Når jeg ble valgt som ordfører ved valget i 1987 var det vel ingen som kunne drømme om at dette skulle vare så lenge. Dette har vært en fantastisk reise der veldig mye har skjedd i kommunen. Det har imidlertid vært mange krumspring. For er det noe man må lære seg for å lykkes så er det at man ikke bare kan sette seg ned å følge boka. Man er nødt til å ha kontakter både på fylket og i departementet og det må jobbes smart regionalt for å trekke med flere, sa Jensen.

Jensen var også opptatt at det var et lagspill som var årsaken til at kommunen hadde lyktes på mange områder.

- Ordfører vil alltid være en ombudsmann for kommunestyret, men det er de beslutninger som tas i lag som er årsaken til at man får ting til. Det er nok mange som har vært imot mye av det vi har fått til, men vi har landet til slutt. Hvis vi trekker fram en sak så kan jeg nevne byggingen av Herøyhallen. Jeg fikk så ørene flagret, men det er ikke mange som vil ha den bort i dag. Vår oppgave som politikere er å bygge helsehus, omsorgsboliger, idrettsanlegg og så videre, men det er hele befolkningen som skal bruke dem.

Viktig å bare være ordfører
Jensen oppfordret framtidige ordførere til å ikke blande seg opp i alt mulig, men å være ren ordfører.

- Jeg har fått med meg en periode på fylkestinget og det mener jeg var både og. Da jeg sa ja til å stå på lista var det ikke kommunevalg og jeg visste derfor ikke at jeg skulle bli valgt til ordfører. Det å være ordfører og samtidig være på fylket er etter min mening ingen god løsning. Man opptrer mye friere dersom man bare er ordfører. Mitt råd til framtidige ordførere er at de ikke bør blande seg opp i alt mulig. Jeg har derfor sagt nei til å sitte i styrer, for da er det ingen som kan beskylde dere for å tale noen annens sak enn kommunestyret. Vær ren ordfører, oppfordret Jensen.

- Jeg fikk også en periode i samferdselsdepartementet som rådgiver og det synes jeg var veldig interessant. Da fikk jeg nok et litt mer overordnet blikk på ting. Jeg var nok den eneste som ikke sørget da vi tapte valget i 1999.

Jensen takket til slutt kommunestyret for et godt samarbeid og klima.

Samlende, rask og uredd leder
Varaordfører Elbjørg Larsen takket Jensen for hans lange ordførergjerning. Hun siterte Per Fugelli der han sier: «Politikk er å dele levekår».

- Etter å ha fulgt deg som varaordfører i 12 år, må jeg si det har vært veldig lærerikt og artig. Du har vært flink til å se kommunens potensiale. Du driver kommunen framover, men tenker også på den enkelte innbyggers ve og vel. Du deler levekår. Du verden det er store sko å fylle etter deg, sa Elbjørg før hun overrakte blomster fra det sittende kommunestyre og takket Arnt Frode for jobben han hadde gjort.

Fantastisk møteleder
Jim Dahl (Sp) roste Arnt Frode for jobben han hadde gjort som ordfører.

- Arnt Frode har imponert meg så mange ganger. Han har en måte å lede møter på som man sjelden møter. Jeg vil takke for de årene vi har hatt sammen og synes egentlig du har gjort en god jobb som ordfører, sa Dahl til latter fra forsamlingen.

Arnt Erling Paulsen (Ap) tok også ordet og roste Arnt Frode for jobben han hadde gjort, til tross for at han mange ganger hadde vært uenig med han.

- Jeg beundrer deg for din evne til å sy sammen et vedtak med en så god tone er prisverdig. Det forteller også litt at Arnt Frode er den personen jeg har kranglet aller mest med i de årene jeg har vært med i politikken. Jeg har vært fly forbanna på han av og til og det har han vært på meg også. Han har allikevel hatt den evnen at han dagen etterpå har tatt en telefon der vi har blitt enig om at vi er uenige. Dette er en spesielt god egenskap man må ha for å sitte så mange år å lede et kommunestyre.

- Det er mange ting som kan nevnes, men jeg vil trekke fram de resultatene som Herøy har oppnådd innen samferdsel. I dette arbeidet vil du stå deg godt i ditt ettermæle som ordfører. Dette har vært en formidabel jobb og vi i Herøy er nå bedre rustet når det gjelder kommunikasjon enn vi har vært på flere år, selv om det fortsatt er utfordringer. Jeg vil takke deg for de årene vi har hatt i kommunestyret i lag. Du har vært en knakende god leder og får ha lykke til med tilværelsen som pensjonist, sa Paulsen.

Også Yngve Magnussen (H) trakk fram Arnt Frodes evne som møteleder.

- Jeg håper det neste kommunestyret opplever en ordfører med like stor disiplin som du har. Uten denne disiplinen kan det mye fjas og snakk og lite vedtak. Selv om vi kan være uenig politisk er vi stort sett enig personlig, sa Magnussen.

Kirsti Iversen (Sv) skrøt også av Arnt Frodes gjennomføringsevne.

- At du er rask til å si ja er en lykke også for organisasjonene. Da jeg satt som leder for idrettslaget var du en god mann og det vet jeg at du har vært for andre organisasjoner også. Det at du er så glad i bygda innebærer at vi i dag har Herøyhallen, idrettsanlegg og tribune, sa Iversen i sin takketale.

Ringreven Steinar Furu (Ap) roste Arnt Frode for den jobben han har gjort.

- Samarbeidet har vært fantastisk fra første dag. Han er den fødte administrator og politiker. Han er en av de dyktigste jeg har truffet i mitt lange politiske liv. Jeg ser tilbake på en lang periode med en veldig dyktig ordfører, sa Furu.

Rådmann Geir Berglund roste Arnt Frode for hans møteledelse og samarbeidsevne.

- Jeg har nå vært rådmann i rundt ett år og du har vært en god person å ta opp ting med. Mange ganger gås oppgangen mellom administrasjon og politikk mellom rådmann og ordfører. Dette er derfor et viktig samspill som bør være formelt, men samtidig må det være en grei grunntone. Noen ganger har vi vært rivende uenige, men du er en lett person å være uenig med. Du skjønner spillet mellom person, administrasjon og politikk. Du har også vært en god mentor for meg gjennom gode diskusjoner som vi har hatt, sa Berglund.

 

Kommunestyremøte 26
Arnt Frode Jensen ledet 26. juni 2019 sitt siste ordinære kommunestyremøte etter å ha vært ordfører i 28 år.
Kommunestyremøte 26
Varaordfører Elbjørg Larsen mente det ble ble vanskelig å fylle skoene til Arnt Frode etter hans lange ordførergjerning.
Kommunestyremøte 26
Jim Dahl (Sp) roste Arnt Frode for hans evne til å være en god møteleder.
Kommunestyremøte 26
Yngve Magnussen skrøt også av Arnt Frodes lederegenskaper.
Kommunestyremøte 26
Rune Devold var rådmann da Jensen begynte som ordfører og var til stede på hans siste ordinære kommunestyremøte.
Kommunestyremøte 26
Arnt Frode fikk god hjelpe av ringreven Steinar Furu (sittende) i starten av sin ordførergjerning. Steinar har vært med hele veien og står fortsatt på høstens liste for Arbeiderpartiet.
Kommunestyremøte 26
Her er politikerne som var samlet til møte.
Kommunestyremøte 26
Rådmann Geir Berglund tok også ordet og takket Jensen for et godt samarbeid.

Annonser