Takker av etter 27 år i kommunen

Knut_01
Fredag 16. juli ble det markert at næringssjef Knut Prestø takker av etter vel 27 års sammenhengende tjeneste i Herøy kommune.
Knut startet sitt arbeidsforhold som tiltakskonsulent og byggeleder for vannverksutbyggingen i 1983 og fram til i dag har han hatt mange ulike oppgaver i kommune.   Ordfører Arnt-Frode Jensen overrakte blomster, gullklokke og gavesjekk.   Både ordfører og rådmann Roy Skogsholm takket han for arbeidet han har gjort og ønsket han lykke til som pensjonist.   Knut takket Herøy kommune og kolleger for å ha tatt en god arbeidsplass i alle år.     Knut har hatt følgende tilsettingsforhold i kommunen:

Teknisk - byggleder vannverk

april 1983 - mars 1986

Tiltakskonsulent

april 1983 - 30.04.95

Konst. rådmann

01.05.95 - 31.12.96

Tiltakskonsulent

01.01.97 - 2004

Næringssjef

2005 -

 
Knut_01

Annonser