Takk for hjelpen under TV-aksjonen

4_TVA-2010_logo_03
Herøyfjerdingene ga til Flyktninghjelpen så det kjentes i går og med vel 53.287 kroner er Herøy blant de beste kommunene i Nordland målt i innsamlet beløp per hode. Sekretær for aksjonen Jan Nikolaisen berømmer rode-ledere og bøssebærerne.
- Vi er veldig godt fornøyde med både måten aksjonen er gjennomført på og resultatet.   På vegne av aksjonskomitéen vil jeg takke både rodeledere, bøssebærere og tellekorps, sier Jan Nikolaisen.   Han er sekretær for Plan og Teknisk Hovedutvalg som har vært aksjonskomité lokalt i Herøy.   - Det gikk greit å få bøssebærere. Etter at vi ba om flere meldte også folk seg. Men kanskje vi til neste gang må se litt på inndelingen av roder.   Enkelte fikk kanskje vel store områder, sier Jan Nikolaisen.   Resultatet på 53. 287 kroner betyr vel 55 kroner per hode i Herøy, viser tall fra TV-aksjonen.     Trykk HER for å se oversikten for Nordland.   Det er et godt stykke over både lands- og fylkesoversikten på henholdsvis 41, 57 og 42, 31.   Resultatene for våre nabokommuner ble Alstahaug kr. 39, 01 per hode Dønna kr. 47, 29 per hode Leirfjord kr. 44, 86 per hode
4_TVA-2010_logo_03

Annonser