SV med eget budsjett

komstyret_jan_berglund
SV ved Jan Berglund mener rådmannens forslag til budsjett innebærer for kraftige kutt og legger fram eget forslag til budsjett. Blant annet foreslår SV eiendomsskatt på fem promille i stedet for fire.
SV\'s forslag til budsjett innebærer færre kutt enn rådmannens.

- Vi ønsker blant annet å opprettholde stillingene med sentralskolen. Vi har samlet alle elevene i kommunen på et sted og må kunne gi dem et optimalt tilbud, sa Berglund blant annet.

Vikarutgiftene til Helse- og sosial og skole foreslås opp i forhold til rådmannens forslag, høyere eiendomsskatt.

- Jeg regner ikke med at SV\'s forslag til budsjett blir vedtatt, og jeg signaliserer herved at jeg alternativt vil stemme for Arbeiderpartiets forslag.

SV\'s forslag innebærer blant annet: * 35.000 kroner til Foreningen Herøydagan hvert år fra 2009 til og med 2012 * Tilbakeføring av midler til barne- og ungdomsarbeid * Ekstra stilling til omsorgssektoren * 190.000 kroner til pendlertilskudd årene 2009 til 2012 * 25.000 kroner til lag og foreninger de neste fire årene

Rådmannen kunne fortelle at et en økning til fem prosent eiendomsskatt bryter med lovligheten.
komstyret_jan_berglund
SV's Jan Berglund legger fram eget budsjettforslag med full inndekning.

Annonser