Det er Boreal som melder dette på sine hjemmesider.
Innstilling av suppleringsruten
M/F Vefsna inn i Dønnasambandet