Suppleringsruten gjenopptas på Herøysambandet.

Les mer på Boreal sine hjemmesider

Trykk her