Suppleringsruta er endelig tilbake igjen på Søviksambandet etter å ha vært ute siden 30. januar.

Det er Boreal som melder dette på sine hjemmesider.

Trykk her