Årsaken til omdisponeringen er at M/F "Tomma", som trafikkerer Nesna-Nesnaøyene,  har fått tekniske problemer og dermed flyttes "Vefsna" til denne ruten.

Les meldingen på hjemmesiden til Boreal.
Trykk her