Super-bredband neste sommer

Heroey_fiber_logo
Selskapet Herøy Fiber AS skal kunne levere både telefoni, bredbånd og tv-signaler via fiberkabel til bedrifter og private i Herøy til neste sommer. Byggetrinn 1 av stamnettet og spredenettet til Herøy Fiber AS er kostnadsberegnet til i overkant av 8 millioner kroner.
Fibernettet vil bli utbygd så langt det er teknisk og økonomisk forsvarlig. Selskapet bygger i tillegg opp et radiosamband som vil kunne gi et sterkt forbedret tilbud til områdene som ikke blir bygd ut i denne omgang.
 
Herøy Fiber AS vil være klar til å gå ut med anbud på prosjektet ved årsskiftet og anlegget planlegges klart til drift innen 1. juni 2010.
 
Dette melder Herøy Fiber AS i en pressemelding.
 
TV og telefon på bredband
Herøy Fiber AS er et selskap som har som formål å bygge fibertilknytning til ”informasjonsmotorveien” i Norge. 
 
Nettet skal kunne levere trippeltjenester (telefoni, bredbånd og tv-signaler) via fiberkabel til bedrifter og private i Herøy.
 
Utbyggingen av nettet vil skje over flere år, men i første omgang vil nettet dekke områdene, Silvalen, Valsåsen, Åsen, Herøyholmen, og store deler av Sør-Herøy og videre mot Færøya og Fagervika. 
 
Sjøkabel til Øksningan og Seløy 
Fiberforbindelsen vil være en del av utbyggingen av Herøy Marine Næringspark på Hestøya.  Via sjøkabel vil nettet i denne omgang også dekke store deler av Øksningan og Seløy.
 
Byggetrinn 1 av stamnettet og spredenettet til Herøy Fiber AS er kostnadsberegnet til i overkant av 8 mill. kroner. 
 
Dette finansieres gjennom aksjekapital hos eierne av Herøy Fiber AS som er Herøy kommune, Marine Harvest, Seløy Undervannsservice, Øksningan Notbøteri, og HL Økonomiservice. 
 
Støtte fra fylkeskommunen
Nordland fylkeskommune har gjort vedtak om støtte til prosjektet og vil bidra med 50 % av anleggskostnadene.
 
Det er varaordfører Elbjørn Larsen som er styreleder i Herøy Fiber AS, mens kommunalleder2 Geir Berglund er daglig leder.
 
Se også tidligere publiserte saker om emnet under "Relaterte nyheter" nede på siden.
Heroey_fiber_logo
Herøy Fiber AS skal ha et operativt super-bredband sommeren 2010.
Heroey_fiber_kabalen
Slik ser kabalen ut som skal gi oss bredbands-motorveien".

Annonser