Suksessbedrift med flere bein å stå på

side_16_asvo1
Herøy ASVO har sakte men sikkert bygd seg opp til en bedrift med en omsetning på nærmere fire millioner kroner og med stadig flere bein å stå på.
Etter både påbygging og renovering framstår bygningen på Flostad som lys og trivelig, og inntrykket forsterkes når man møter de som bruker Herøy ASVO. Her er det mye smil, glede og ikke minst arbeidsglede.

Alle vil vi være med å bidra i samfunnet og ha noe å gå til i hverdagen. Med Herøy ASVO har kommunen fått en bedrift hvor absolutt alle kan finne en verdifull plass. Daglig leder Jørn Moe syns dette er viktig:

- Om ikke alle kan stå i full jobb og full inntekt, kan man likevel ha noe arbeidsevne. På denne måten kan man jobbe etter egen evne, og det er mulig å kombinere trygd og arbeid, eller pensjon og arbeid, uttaler Jørn Moe.

Herøy ASVO har bygd opp flere ulike avdelinger som styres av arbeidsledere og soneledere.

Hurtigbåt og bruktbutikk En av de nye oppgavene til Herøy ASVO er å ha ansvaret for hurtigbåtens anløp på Flostad.

- Vi lager en ukeplan med vaktliste. Det er alltid er person som tar imot og ekspederer båten – også i helgene. Vi får stadig tilbakemeldinger fra mannskapet på hurtigbåten om at dette fungerer utmerket, sier Jørn Moe.

Bruktbutikken og turistinformasjonen er åpent året rundt med folk fra Herøy ASVO. Men i sommerferien suppleres disse med en ekstra person i en stilling som lyses ut.

Systue
Systua er etter hvert blitt en av de største avdelingene med fra 10 til 12 faste arbeidere. Her foregår det reparasjon av klær, skifting av glidelås og ulike strikkeoppdrag. Til det sistnevnte har bedriften kjøpt inn to strikkemaskiner.

På systua foregår det også dekorering av gjenstander som lages på snekkerverkstedet – som blant annet skilt og postkasser.

- Vi tar på oss mange forskjellige oppgaver som folk etterspør. Vi har blant annet en industri-symaskin for kraftigere sy-oppdrag hvor vi blant annet kan reparere kalesjer, forteller Jørn Moe.

Snekkerverksted
Her finner vi opptil fem personer i arbeid med å produsere ting som blir bearbeidet videre på systua. Produksjonen skjer både for salg og på direkte oppdrag. Blant annet har arbeiderne her laget hundehus, postkasser, skrin og vinduspynt etter bestilling.

- Vi har også utstyr for å dimensjonere material, for de som ønsker det. Snekkerverkstedet er også aktivt med i renovering av bygget, opplyser Jørn Moe videre.

Uteavdeling
Herøy ASVO har også en uteavdeling bestående av 10 – 12 personer. Disse driver med plenklipping, rydding, skoging og vasking.

- Vi tar på oss arbeidet med rundvask av hus, men da må det være tomme hus. Dette er aktuelt i forbindelse med flytting, men vi vasket alders- og sykehjemmet før innflytting rett før jul, forteller Moe.

Når uteavdelingen skoger er en nyinnkjøpt fliskutter et effektivt redskap som kutter opp veden i fliser slik at dette lettere råtner til jord.

- Vi kapper også opp veden og leverer denne til oppdragsgiver, men vi tar betalt for arbeidet. Utavdelingen har også fast kjøreoppdrag for Herøy Elektro og Kjøleteknikk. Vi kan også kjøre søppel for folk med henger, og vi kan leie ut passende henger. Vi har både traktorhenger og henger for bil, sier Jørn Moe.

Hjelpemiddel-lager
Ved Herøy ASVO finner vi også hjelpemiddel-lager for kommunen.

- Vi har faktisk fått tilbakemelding fra Hjelpemiddelsentralen at Herøy er den kommunen hvor nettopp dette fungerer best i hele Nordland fylke, sier Moe stolt.

Tre til fire personer jobber også ved isopor-avdelingen. Her tar bedriften imot, komprimerer og sender isopor tilgjenvinning. Morsomt nok blir et fullt trailerlass komprimert til en liten palle! Isoporen kommer fra Leines i Leirfjord, Zahl Seafood på Husvær og noe også fra Marine Harvest i Herøy.

Herøy ASVO har egen nettside (www.heroyasvo.no/)

Styret i Herøy ASVO består av Einar Nordnes (leder), Kornelius Dahl (nestleder), Arnt Erling Paulsen, Heidi Nilsen og Ragnhild Larsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Driver som aksjeselskap
I sentralskolens revy i mars ender kommunen opp med å etterlikne drifta til suksessbedriften Herøy ASVO – og får masse penger i tilskudd. Morsomt, men ikke helt riktig. Riktignok får asvo-bedriften tilskudd, men Herøy ASVO er et aksjeselskap som er basert på å drive med inntekter.

- Herøy ASVO er halvfinansiert, noe som betyr at vi har tilskudd. Av en total omsetning på 3,8 millioner kroner får vi halvparten i tilskudd. Bedriften er med andre ord basert på at vi skal drive med inntekter. Bedriften er et ordinært aksjeselskap, som alle andre aksjeselskaper. Herøy kommune er ene-aksjonær. Et unntak i aksjeloven sier imidlertid at alt overskudd skal gå til de ansatte og til tiltak for disse, sier daglig leder Jørn Moe til Herøyfjerdingen.

Delaktige i prioriteringer  Han er stolt av bedriften, de ansatte og hva Herøy ASVO har utviklet seg til å bli.

- Folk her ser at de er med på å skape noe og får til ting. De er også delaktige i ulike prioriteringer, sier Jørn Moe.

Han leder en bedrift med en rekke tilbud, og Moe har flere nye tilbud på planleggingsstadiet. Og bedriften tjener penger på tilbudene sine, i tillegg til at bedriften også har litt av ansvaret for at kommunens utgifter til sosialhjelp er blitt redusert de siste årene.

- Vi driver blant annet aktivitetssenter for Herøy kommune. Senteret er fullt og helt integret i bedriften her og er et tilskudd til folk som sliter. Disse kan henvende seg til oss direkte eller gå via lege, helsesøster eller psykiatrisk sykepleier. Dette kan blant annet gjelde folk som er sykemeldt og har lyst til å ha et tilbud for en kortere eller lengre periode, sier Jørn Moe.

Nedgang på sosialbudsjettet NAV-kontorene markedsfører dette tilbudet og mener det er lettere å få folk i arbeid når de allerede har kontakt med arbeidslivet. Helse-, Sosial- og Omsorgssjef Siv Nilssen mener at den sosiale gevinsten folk får ved å bruke Herøy ASVO kanskje er den viktigste. - Det at noen har forventninger til deg og har bruk for deg, det tror jeg må være veldig viktig. I tillegg får de som jobber ved asvo-bedriften lønn for arbeidet og klarer seg selv.

Uten dette tilbudet ville kanskje mange hatt behov for sosialhjelp, sier Siv Nilssen og bekrefter at Herøy kommune de siste årene har hatt en merkbar nedgang på sosialbudsjettet.

- Herøy ASVO er en av årsakene til det, sier Nilssen.
side_16_asvo1
Utestyrken teller normalt 10 - 12 personer og her er fire av dem i arbeid med å skoge på Nord-Herøy.
side_16_asvo_butikk
Bruktbutikken er blitt populær blant folk.
side_17_aksjeselskap
Jørn Moe er daglig leder av Herøy ASVO.

Annonser