Herøy næringsforening har i samarbeid med Herøy skole gjennom flere år arrangert yrkes- og utdanningsmesser i Herøyhallen. Messa var i år omdøpt til nærings- utdannings- og bolystmesse og årets messe viste seg å bli en stor suksess med mange besøkende.

I år var det også satset på et ekstra kick for næringslivet og andre gjennom foredraget "Slik tenker de beste" av Erik Bertrand Larssen. Han er en av landets mest ettertraktede mentaltrenere og foredragsholdere og har blant annet arbeidet med golfspilleren Susann Pettersen, Petter Northug, 13 ulike landslag og toppledelsen i mange bedrifter. Foredraget som trakk rundt 400 tilhørere var nok uten tvil med på å trekke ekstra mange til Herøyhallen.

"Slik tenker de beste"
Før foredraget startet imponerte Ingrid Stenseng fra kulturskolen i Herøy med flott sang til akkompagnement av Reidar Moursund på gitar.

Erik Bertrand Larssen er i dag en meget anerkjent foredragsholder og mentaltrener, men det har ikke alltid vært slik. Som liten ble han mye ertet og ble holdt utenfor av de andre ungene. Han var liten av vekst og var på mange måter puslete og sett på som en taper. Gjennom bøkene om kjente personer som har preget historien fikk han nytt håp og han begynte tidlig å tenke på hva det var disse personene hadde gjort riktig.

- Hvorfor er det noen som blir vinnere mens resten ikke lykkes selv om forutsetningene er de samme?

Alt handler om følelser
- De fleste har det som skal til for å lykkes, men det viktigste er hvordan du bruker hodet. Alle vet hva de skal gjøre for å lykkes, men utfordringen er å få det gjort. Alt handler om følelser. Når vi er oppe følelsesmessig går det meste greit. Du styrer tanken og det sitter i hodet, hevder Bertrand Larssen.

- Skal man lykkes må man jobbe hardt og man bør sette livet oftere i perspektiv. De som lykkes best er de som gjør litt mer riktig for hver gang og ikke tror de skal ordne opp i alt med en gang. Å bli sitt aller beste er målet man bør jobbe etter uansett hva man interesserer seg for, sier Larssen.

Enkelt budskap
Gjennom foredraget som varte i godt over en og en halv time lot tilhørerne seg engasjere av et enkelt budskap, men som i praksis er vanskelig å leve etter for de fleste. Erik fortalte om at han tidlig i barndommen, til tross for at han var puslete og liten av vekst, bestemte seg for å bli fallskjermjeger. Han oppnådde målet og gjorde stor karriere i forsvaret før han ble utsatt for en trafikkulykke i 1996 som satte han helt tilbake.

Etter å ha vært så langt nede at han vurderte å avslutte livet bestemte han seg etter å ha pratet med en prest og sin far for å tenke annerledes. Siden har han arbeidet seg opp til å gjøre stor karriere både som foredragsholder og mentaltrener.

Mange utstillere og god mat
Etter et engasjerende foredrag åpnet messa i Herøyhallen  næringsliv, utdanningsinstitusjoner, lag og foreninger, skoleelever og arbeidssøkende fikk møte hverandre. Møtestedet og foreldre fra 9. klasse stilte med nydelig internasjonal mat, i tillegg til kaker og kaffe til alle sammen. Alt var gratis og sponset av Herøy kommune.

Leder i næringsforeninga, Harald Jakobsen, sier til Herøyfjerdingen at han er svært godt fornøyd med årets messe.

Mye folk og gode tilbakemeldinger
- Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger og alle sier at det har vært mer folk i år enn tidligere. Erik Bertrand sa også til meg at han kunne se at herøyfjerdingene er stolte av det de holder på med. Dette er godt å høre fra en som har jobbet med de beste lederne og toppidrettsfolkene i landet. Han var også imponert over den mottakelsen han hadde fått, sier Jakobsen.

- Vi må huske at ungdommen er den største ressursen vi har og det er derfor viktig at både næringslivet, kommunen og lag og foreninger gjør alt de kan for å få flest mulig av dem til å bli i Herøy. Jeg vil ellers takke alle som har stått på for å lage en flott messe i Herøyhallen, avslutter leder i næringsforeningen, Harald Jakobsen.