Suksess for flerkulturelt maleverksted for kvinner

Flerkulturelt maleverksted_Jelena2

Tone Toft har sendt oss en rapport fra flerkulturelt maleverksted for kvinner i Herøy. Alt tyder på at dette har vært svært vellykket og givende for alle parter.

Peacepainting har i samarbeid med Herøy kommune og Frivillighetssentralen gjennomført todagers flerkulturelt maleverksted for kvinner i Herøy - i selveste kommunestyresalen. I alt 14 kvinner fra i alt 7 nasjoner møtte frem. Det var overveldende oppmøte - og vi opplevde at dette var vellykka og givende for alle involverte deltagere. 

Peacepainting er et internasjonalt kunst- og fredsprosjekt for barn, ungdom og voksne hvor målet er likeverd og fred mellom folk og nasjoner. 

Etter en liten inspirasjonssamling hvor vi samtaler om at alle mennesker har de samme grunnleggende behov og farger som et skags universelt språk starta arbeidet (intuitiv maleprosess) ved staffeliet, og det ble mange tankevekkende og fargerike malerier som vokste frem. Tekstene som følger bildene er interessante og kan fortelle historier det er verdt å lytte til. 

Hver enkelt deltager fikk også anledning til å tegne frem sin egen «livslinje» - en tankevekkende øvelse som ga grunnlag for samtale og nærhet deltagerne imellom. 

I en kommune som nå har en stor flerkulturell bosetning - er det viktig å skape arenaer for inkludering og integrering. Sånn sett er dette et bidrag til Bolystprosjektet som allerede er etablert i Herøy kommune. 

Som medarrangør til dette maleverkstedet fikk jeg mange gode tilbakemeldinger fra de som deltok - og sitter igjen med gode opplevelser og menneskelig påfyll.

Takk til Jelena, Catrine og Herøy kommune som gjorde dette maleverkstedet mulig. Vi satser på at det blir flere Maleverksted i regi av Peacepainting i tida fremover. 

Åpen kirke på FN-dagen, torsdag 24. oktober
Samtlige malerier er stilt ut i Herøy kirke - som hadde høytidelig åpning lørdag 19. oktober. 

På FN dagen 24 oktober vil det være åpen kirke mellom kl. 1700 og 2000. 

Jeg anbefaler Herøyfjerdinger å ta turen til kirka for å få med seg denne uttrykksfulle begivenheten hvor hele kirkerommet er tatt i bruk - og både bilder og tekst beveger og berører.

Tekst: Tone Toft

 

Flerkulturelt maleverksted_Cathrine og Jelena
Cathrine Gangstø og Jelena Budesa orienterer om maleverkstedet til en delegasjon fra Serbia som var innom. (Foto: Tone Toft)
Flerkulturelt maleverksted_Jelena4
Det var stor aktivitet under maleverksted i kommunestyresalen på rådhuset. (Foto: Jelena Budesa)
Flerkulturelt maleverksted_PPherøydamer3
Foto: Tone Toft

  1 / 14 
 
Flerkulturelt maleverksted for kvinner 
Flerkulturelt maleverksted for kvinner
Foto: Tone Toft
 


Annonser