Strømmen tilbake mandag for Brasøy, Husvær og Sandvær

Brasøy gjestehavn

Helgeland Kraft opplyser at feilen på sjøkabelen som forsyner Brasøy, Husvær og Sandvær med strøm vil bli utbedret og at strømmen etter planen vil bli tilkoblet mandag 24. august kl. 10.00.

Mandag 17. august oppstod det brudd i sjøkabelen som forsyner sør-øyene i Herøy med strøm. Siden tirsdag kveld har sør-øyene fått strømtilførsel fra et dieselaggregat.

Kundeansvarlig Frode Dorp i Helgeland Kraft opplyser at feilen er lokalisert og at den vil bli utbedret denne uka, men at de må kjøre med aggregat til over helga.

I følge Dorp har feilen på kabelen oppstått i overgangen mellom land og sjø på den 34 år gamle kabelen. For bare litt over et år siden, 14. juli i 2019, oppstod det et brudd på den samme kabelen. Løsningen var da at rundt 100 meter av kabelen ble skiftet ut.. Kabelen ligger på 90 meter på det dypeste og mange spør seg derfor om ikke kabelen bør skiftes ut i sin helhet.

Ønsker å få byttet hele kabelen
Ordfører Elbjørg Larsen har fått flere henvendelser fra befolkningen i Brasøy, Husvær og Sandvær som er fortvilet over at strømforsyningen nok en gang er ute av drift, og at aggregat på nytt er løsningen.  I en e-post til Helgeland Kraft gir ordføreren uttrykk for at et nytt brudd etter så kort tid bør være en indikator på at strømkabelen bør byttes ut i sin helhet. Hun henviser også til en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse fra Herøy kommune som understreker at stabil kraftforsyning er samfunnskritisk.

I et svar fra Frode Dorp i Helgeland Kraft oppfordres abonnentene på generelt grunnlag å sende inn klage til selskapet dersom det er noe de er misfornøyd med. Hensikten med dette er ifølge Dorp å få tilbakemeldinger som gjør at de kan gjøre sine vurdering enda bedre.

For å sende inn klage til Helgeland Kraft benyttes et eget skjema som ligger på selskapets internettside. Trykk her for å komme til skjemaet.

Overraskende feil
- Ved siste brudd ble kabelen inspisert og det ble også sendt inn prøver av kabelen som ble skiftet ut til Sintef. De konkludert med at kabelen var i god stand og det var derfor overaskende at det skulle oppstå en ny feil etter så kort tid. Årsaken til dette er nok at bruddet har oppstått der kabelen ligger i et rør. Vi gjennomfører ellers regelmessige inspeksjoner hvert 5. år på slike kabler der det også brukes undervannskamera. Vi vil også gjøre en vurdering av denne saken etter at feilen er utbedret, opplyser kundeansvarlig Frode Dorp i Helgeland Kraft.

Foto: Brasøy gjestehavn

Annonser