Strandrydding pågår nå i Herøy

Foto: Rolf-Ørjan Høgset

In The Same Boat er tilbake i Herøy igjen, både for å hente inn noen større objekter som ble påbegynt i fjor, men også for å rydde vanlig strandsøppel og hente depot fra lokale ryddere.

Blant de store objektene er det både rester av gamle blåskjellanlegg, fôrslanger og andre store plastdeler fra oppdrett og havarerte flytebrygger.

Kommunen godkjente i 2019 en ramme på 150 000 i dekte utgifter i forbindelse med de store og utfordrende objektene, og oppfordret i vedtaket også næringslivet i Herøy kommune til å delta på spleiselaget.

In The Same Boat har allerede fått god hjelp av flere av oppdrettsaktørene som opererer i området, blant annet MOWI og Nova Sea som har gitt økonomiske bidrag, og vi har også tett dialog med oppdrettsnæringen angående den praktiske innhentingen av enkelte av objektene.

- Dette er gamle synder, dels fra aktører og prosjekt som ikke lenger er operative, så vi setter spesielt stor pris på at aktørene som driver nå i dag er villige til å ta et tak, sier prosjektleder Rolf-Ørjan Høgset.

Rundt 10 prosent av avfallet som hentes inn kommer fra oppdrett, mens hele 70 prosent kan relateres til fiske, både kystnært og havfiske. Trålposer, snurrevad, tau og trålkuler utgjør til sammen den aller største fraksjonen av avfall. Dette er tall fra In The Same Boat, men de bekreftes også av annen forskning og kartlegging.

- Å komme hit til Herøy er alltid en fornøyelse. Vi opplever å bli svært godt tatt imot av båtforeningen og at lokalbefolkningen både hjelper til med praktiske tjenester og aksepterer at det er litt «rotete» mens vi holder på. Som i fjor har vi fått legge depotet vårt ved Fagervika, men det blir neppe like stort, ettersom vi praktiserer løpende henting i containere i år.

- Om det er folk som vil være med ut å rydde eller har tips om forsøplede områder, og spesielt større og vanskelige objekt som må fjernes, så er det bare å ta kontakt, sier Høgseth.

Trykk her for å finne informasjon om hvordan det er å ha "In The Same Boat" på besøk.

Trykk her for å lese om planen de har for å rydde 20 000 strender. 

 

In The Same Boat 2020_båt
Seilbåten til In The Same Boat ligger nå ved kai i småbåthavna. (Foto: Rolf-Ørjan Høgset)
In The Same Boat 2020_not
Her er det ei not som ligger slengt i fjæra. (Foto: Rolf-Ørjan Høgset)
På lik linje med i fjor er det også i år deponi i Fagervika.
På lik linje med i fjor er det også i år deponi i Fagervika på Sør-Herøy (Foto: Rolf-Ørjan Høgset)
Rolf-Ørjan Høgset er prosjektleder for In The Same Boat.
Rolf-Ørjan Høgset er prosjektleder og kontaktperson for In The Same Boat i Nordland.

Annonser