Alle de innbrakte personene har innrømmet å ha brukt narkotiske stoffer av typen cannabis, amfetamin og metamfetamin.

- Vi har også tatt beslag i et våpenskap der det i dag etter at nøkkelen kom til rette ble funnet flere våpen, opplyser lensmann Edvard Børø.

- Totalt ble det beslaglagt syv våpen og i tillegg ble det funnet et elektrosjokkvåpen. Dette er forholdvis nytt for oss å finne blant gjerningsmenn. Man kan jo stille spørsmål ved om hva det er som får folk til å kjøpe dette og hva det skal brukes til, sier lensmann Børø.

Våpen med lyddemper
-
Det er også gjort beslag i planter som brukes til egen produksjon av cannabis, hasj og blå valium. Vi har også funnet våpen med lyddemping, og man kan jo også stille spørsmål ved hva som er hensikten med det, sier Børø.

Økt fokus
-
Vi har et problem i lensmannsdistriktet og det akter vi å gjøre noe med. Siden januar har vi intensivert dette arbeidet og vi akter ikke å innstille denne virksomheten, sier Børø.

Felles front
-
Jeg håper inderlig at også andre aktører tar tak i dette, og det forventer jeg faktisk. Vi må gå bredt ut og jobbe. Vi tar oss bare av et lite felt, men jeg tenker også på den sosiale siden. Det er sikkert mange der som trenger hjelp, sier Edvard Børø.

Alle samfunnslag
-
Ser vi på de som er tatt inn for narkotikaforbrytelser over tid finner vi folk som er i fullt arbeid og også noen uten arbeid. Det er mange grupperinger og vi finner dem i alle samfunnslag, avslutter Børø.

Rystet
-
Jeg hadde ikke trodd at situasjonen var så alvorlig. Vi får jo fortløpende rapporter om utfordringer på dette området, men det vi nå får understreket er en alvorlighetsgrad som jeg synes er meget skremmende, sier rådmann Roy Skogsholm.

- Vi må i samarbeid med politiet fortsette kampen mot rus. Vi har engasjert oss sterkt i holdningskampanjen MOT og da spesielt på Herøy skole. Vi bør nok prøve å engasjere hele herøysamfunnet i et bredt engasjement mot rus og rusmiljø i kommunen, avslutter Skogsholm.

Sterkt inntrykk
- Jeg ble invitert til lensmannskontoret i dag og det gjør et sterkt inntrykk å observere de beslag som er gjort.  Dette er det siste jeg kunne drømme om og det må ropes et varsku til alle. Vi kan ikke ha det slik, sier en rystet ordfører Arnt Frode Jensen.

- Det er viktig at alle er årvåkne i dette arbeidet og at de som sitter inne med informasjon bringer dette videre til politiet, sier Jensen.

Bekymret for beredskapen
- Jeg forstår det også slik at det kan bli noen vakante stillinger ved lensmannskontoret i tida framover. Jeg vil derfor invitere politimesteren til et møte der vi drøfter situasjonen ved lensmannskontoret, avslutter Jensen.