Ottermo forteller at de har støtt på en del problemer med oppsprukket fjell langs fergebåsen som krever ekstra sikringsjobb.

- I verste fall vil denne ekstra sikringsjobben ta oss 14 dager, men det kan også ta kortere tid. Fjellet blir også vurdert av geolog slik at vi skal være på den sikre siden, sier Ottermo.

Mye er utført
Sprengningsarbeidet er avsluttet og det er støpt opp en støttemur fra det nåværende ferjeleiet til det nye. I tillegg er fundamentet for landkaret ferdig støpt.

- Vi skal nå forskale opp selve landkaret som ferjebrua skal ligge på. Det pågår også nå et dykkerarbeid for å være sikre på at vi har godt nok fundament for pælene som skal settes opp, sier byggelederen.

Fra kommunens side er det et håp om at det skal være åpning av det nye ferjeleiet under årets Herøydager som går av stabelen fra 23. til 26. juni, men dette får vi ikke noen lovnad om fra byggelederen.

- Vi forholder oss til sluttdatoen som er 30. juni og regner med at vi skal ha anlegget ferdig innen fristen, sier Ottermo.

Godt samarbeid
Jan Helge Ottermo og kontrollingeniør Yngvar Teodorsen sier til Herøyfjerdingen at de har hatt et flott opphold på Herøy mens byggingen har pågått.

- Vi har hatt et godt samarbeid med hovedentreprenøren HAK. De er løsningsorienterte og har gjort et godt arbeid. I tillegg har vi også hatt gode boforhold og god tilgang på fersk fisk, avslutter Ottermo og Teodorsen.

Strid om avkjørsel
En del av overskuddsmassene fra sprengningsarbeidet skal brukes til ny avkjørsel til Flostad rorbuer og en privatbolig sør for ferjeleiet. Denne avkjørselen har for øvrig vært gjenstand for en god del diskusjon og stridigheter mellom Herøy kommune og Statens vegvesen.

Ny avkjørsel var en del av opprinnelig reguleringsplan fra Statens vegvesen i forbindelse med bygging av ferjeleiet i 2005, men avkjørselen ble aldri bygd. I stedet ble det gitt dispensasjon til adkomst fra enveiskjørt vei på yttersiden av selve oppstillingsplassen.

I forbindelse med reguleringsarbeidet for Flostad rorbuer i 2012 kom imidlertid Vegvesenet med en innsigelse på avkjørselen og krevde at denne måtte endres slik som den opprinnelig var planlagt. Dette ble fra kommunens side sett på som Statens vegvesen oppgave mens Vegvesenet ikke var enig.

For å komme videre med saken ble det i følge ordfører Arnt Frode Jensen under et møte mellom kommunen og Vegvesenet i Mosjøen i november 2014 gitt lovnad om at overskuddsmasse fra sprengningsarbeid med nytt ferjeleie skulle kunne benyttes til opparbeidelse av ny avkjørsel til området. Dette burde være en god løsning for alle parter i og med at en god del av overskuddsmassene dermed får meget kort transportvei.

I følge kommunalleder 3 Roy Nilssen er det Torben Pedersen ved Flostad rorbuer som står for opparbeidelse av selve veien.