Storstilt renovering av veilys i Herøy

Renovering av veilys 2020_4

Herøy kommune holder for tiden på med storstilt renovering av veilys. Planen er at alle lyspunkt skal være tatt i løpet av fire år.

Herøy kommune har totalt 819 veilyspunkt som de har driftsansvar for. De fleste av disse er overtatt av veilysforeninger som har samlet inn penger og satt opp stolper på dugnad. Vær og vind har ført til at mange stolper har blitt skjeve og det er også stor slitasje på kabler og armatur. Det er derfor et stort behov for en oppgradering av kommunens veilys slik at de oppfyller dagens krav.

I høst har firmaet Elektrikern vært i sving med å skifte lysarmatur, kabel og oppheng på en rekke veilysstolper i Herøy. I tillegg blir også stolper som er skjeve rettet opp og dette arbeidet blir utført av Rolf Edvardsen Maskinentreprenør.

- De nye armaturene er mye mer energiøkonomiske og bruker bare en tredjedel av den strømmen som går med på de gamle. I tillegg er de vedlikeholdsfrie og har en driftstid på 100 000 timer. Det vil si at de kan stå på døgnet rundt i 11 år. Med dagens drift skal de i teorien holde i 30 år, sier driftsleder Morten Mikalsen.

- Til nå har vi tatt for oss 40 lyspunkt på Nord-Herøy og det holdes på med 88 punkt i Øksningan. Planen er at alle 819 veilys skal bli tatt i løpet av fire år. Dette avhenger selvfølgelig av velvilje fra politikerne, sier Mikalsen.

Kommunen har i nåværende økonomiplan satt av 1,25 millioner kroner hvert år i fire år til dette arbeidet. I tillegg ligger det rundt 300 000 kroner til drift hvert år. 

Her pågår det arbeid i Øksningan med utskifting av armatur, kabler og fester.
Her pågår det arbeid i Øksningan med utskifting av armatur, kabel og fester.
Renovering av veilys 2020_2

Annonser