Storstilt åpning av næringsparken

12_hestoeya1_01
25. oktober er det offisiell åpning av Herøy Marine Næringspark på Hestøya med representanter fra fylkeskommunen og ikke minst fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Dette er en stor begivenhet for Herøy kommune som er stolt av å kunne presentere en stor og moderne næringspark.
 
Dette er en park som har store utviklingsmuligheter, spesielt rettet mot såkalte marine næringer.
 
Interessante prosjekter på gang
I dag holder de to største bedriftene i Herøy til på Hestøya, nemlig Seløy Undervannservice AS og Marine Harvest.
 
Sistnevnte har en stund snakket om både emballasje- og pallefabrikk.
 
I invitasjonen til åpningen 25. oktober skriver Herøy kommune at flere interessante prosjekter er under oppseiling.
 
Høytideligheten starter klokken 11.45 ved Marine Harvest sitt administrasjonsbygg.
 
Da er det ordfører Arnt Frode Jensen og Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen som presenterer næringsparken.
 
Omvisning
Deretter blir det omvisning på det nylig oppgraderte slakteriet til Marine Harvest, før Seløy Undervannservice AS skal presenteres.
 
Så blir det lunsj med kulturelle innslag. I denne bolken skal rådmann Roy Skogsholm orientere kort om det øvrige næringslivet i Herøy.
 
De inviterte får deretter befaring på næringsparken, før fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen foretar den offisielle åpningen av næringsparken.
 
Enorme investeringer
Det siste halvåret har det skjedd store ting på Hestøya med investeringer opp mot 100 millioner kroner. Veien gjennom parken er lagt helt om og er nettopp asfaltert og havnebassenget er gjort dypere.
 
Samtidig er en lite basseng i krysset til innkjøringen mot Øksningan fylt opp med stein fra dybdeboringen. Her er det blitt oppstillingsplass for vogntogene som kommer inn til Marine Harvest.
 
Også Marine Harvest har investert 100 millioner kroner i 1000 nye kvadratmeter og lagt om slakteriet for å øke kapasiteten og kvaliteten på fisken.
 
Fakta om Herøy Marine Næringspark:
 
Areal:
Industriformål: 110 dekar
Havneformål: 7,5 dekar
Industri/reindrift: 6 dekar
Parkering: 13, 8 dekar
Mulig utvidelse: 50 dekar
 
Oppstart på veien 13. mars
Hovedentreprenør: Johansen Maskin AS
Underentreprenører: Austra Maskin, Kjell Foss AS, Mesta AS
 
 
Oppstart havneutdyping: 6. april
Hovedentreprenør: Secora AS.
Underentreprenører: Sjøentreprenøren AS, Rolf Edvardsen AS, Gerd Stensen
 
Flyfoto av næringsparken: Kristian Olsen.
12_hestoeya1_01
Hestøya fotografert før asfalten ble lagt tidligere i september.
16_fiskeriministeren
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen skal foreta den høytidleige åpningen av næringsparken.

Annonser