Stor søking til kulturskolen

7_geir_berglund
Innen fristen for å søke plass på Kulturskolen i Herøy var det kommet 90 søkere og det er kommunalleder 2 Geir Berglund meget godt fornøyd med.
- Det betyr at vi vil ha omtrent 50 prosent av hele elevmassen i grunnskolen inne i kulturskolen.
 
En statlig målsetting sier at kommunene skal kunne gi et kulturskoletilbud til omtrent 30 prosent av elevene i grunnskolen.
 
Med 50 prosent er vi godt foran den måtsettingen, sier en fornøyd kommunalleder 2 Geir Berglund til Herøyfjerdingen.
 
52 i fjor
I oktober i 2009 var det registrert 52 elever i Kulturskolen i Herøy for det skoleåret vi akkurat har lagt bak oss.
 
Fram til kulturskolen starter i august blir det et organiserings-spørsmål å kunne gi plass til alle søkerne. Det har har ikke minst med personalet å gjøre.
 
Vikarbehov
- Kulturskolen er ikke et område der det er enkelt å få tak i vikarer. Det siste halvannet året har vi slitt med å få på plass tilstrekkelig bemanning.
 
Nå har vi en lærer som skal ut i svangerskapspermisjon, så vi har noen utfordringer igjen, avslutter Berglund.
7_geir_berglund
Kommunalleder 2 Geir Berglund er godt fornøyd med oppslutningen om kulturskolen.

Annonser