Stor MOT-satsing i Herøy

MOT-signering 2017_alle

Herøy kommune signerte før helga tre avtaler for arbeid med MOT. Kommunen forplikter seg dermed til dette viktige arbeidet på mange plan.

Fredag 9. juni var regionleder Tore Sandnes i MOT Nord-Norge i Herøy og fikk signert tre forpliktende avtaler med kommunen. Med på signeringen var ordfører Arnt Frode Jensen, rådmann Morten Sandbakken, rektor Lars Olav Mogård-Larsen, MOT-koordinatorene Kirsti Iversen og Lise Theimann og Herøy skoles unge MOTivatorer Emilie Pettersen-Volden og Andreas Johansen.

Tidligere er det bare Herøy skole som i hovedsak har arbeidet med MOT, men nå er også arbeidet forankret i kommuneledelsen på en mer direkte måte. Gjennom avtalen «Kommunen som samfunnsbygger» forplikter kommunen seg til å utdanne minimum to toppledere i kommuneledelsen. Dette kan være ordfører, rådmann eller andre og de må delta på MOTs verdibaserte lederutviklingssamling som gjennomføres over tre dager.

I tillegg ble det inngått to avtaler som retter seg mot skolen der den ene heter «Robust ungdom» og den andre «Skolen som samfunnsbygger».

Ordfører Arnt Frode Jensen sa under signeringen at han satte stor pris på det arbeidet som MOT gjør og lovte samtidig at han ville melde på en hel delegasjon til årets lederutviklingssamling.

Herøy skoles to unge MOTivatorer sa litt om hva MOT betydde for dem. Emilie trakk fram at hun var blitt mer bevisst på å ta kontakt med de i klassen som ikke har så mange venner. Hun fortalte at hun gjennom å ta kontakt med ei jente som var litt utenfor hadde fått en av sine beste venner. Andreas sa at MOT gir han utfordringer slik at han må ut av komfortsonen sin. Han trakk fram at han hadde vært programleder for rundt 500 på engelsk og sa også at verdiene for MOT betydde mye for han. Disse ville han også formidle videre til andre.

Mer rendyrket mot ungdom
Tore Sandnes som har jobbet i MOT i 15 år var glad for å være på Herøy og syntes det var ekstra stas når det var signering av nye avtaler. Han kom inn på at MOT de siste årene har dreid enda mer fokus til det direkte arbeidet med ungdommene.

- Det å få ha ungdom i sentrum synes jeg er kjempeviktig. Vi har så mye bra ungdom og MOT-filosofien med at alle ungdommer har noe bra i seg er et verktøy som er kjempeviktig å ha med. Mye av MOT-filosofien er selvfølgeligheter som det er lett å glemme i hverdagen. MOT har vært i gjennom noe som heter MOT-løftet de siste årene der de nå rendyrker det arbeidet som går direkte på ungdommene, sa Sandnes blant annet.

Avtalene som Herøy kommune har forpliktet seg til koster til sammen rundt 85 000 kroner i året. De første årene blir en del av kostnadene dekket av Gjensidige-stiftelsen. Både skolens rektor og de andre deltakerne var skjønt enige om at dette var vel anvendte penger.

Kort om MOT
MOT er en ungdoms og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei.

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle.

MOT samarbeider med ca 300 skoler og når ca 65 000 ungdommer over hele Norge.
Det gjennomføres over 15.000 MOT-møter på ca. 300 skoler hvert år, og MOTs ildsjeler bruker årlig 30.000 timer i klasserommet.

MOTs målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale med MOT.

MOTs viktigste resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program “Robust ungdom” i ungdomsskole og videregående skole, hvor en har 12 MOT-økter i løpet av skoleløpet.

MOT har to tilleggsprogram: Skolen som samfunnsbygger og Kommunen som samfunnsbygger.

MOT har to forsterkningstiltak: Logo som forsterker og påminnelse og ID Courage.

MOT er også et verktøy for kulturbygging og verdibasert ledelse både på skoler og i kommuner.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

MOT er også etablert i Sør-Afrika, Thailand, Danmark og Latvia.

Har du noen minutter til overs? Se denne filmen fra MOT Danmark:

MOT-signering 2017_alle
Herøy kommune signerte før helga tre forpliktende avtaler med MOT. Fra venstre: Regionleder i MOT Tore Sandnes, MOTivator Emilie Pettersen-Volden, MOTivator Andreas Johansen, MOT-koordinator Lise Theimann, MOT-koordinator Kirsti Iversen, ordfører Arnt Frode Jensen, rektor Lars Olav Mogård-Larsen og rådmann Morten Sandbakken.
MOT-signering 2017_ordfører og Sandnes
Arnt Frode Jensen og Tore Sandnes gir hverandre et skikkelig håndtrykk etter at avtalen var signert.
MOT-signering 2017_Emilie
Emilie Pettersen-Volden er en av skolens unge MOTivatorer.
MOT-signering 2017_rektor skriver under
Her skriver rektor Lars Olav Mogård-Larsen under avtalene.
MOT-signering 2017_Andreas
MOTivator Andreas Johansen.
MOT-signering 2017_orfører skriver under
Ordfører Jensen leser gjennom avtalen.

Annonser