Forsamlingen konkluderte med at de to prosjektene Ut i Øyan og Passport Helgeland (Hurtigruta) har en del fellespunkter, og at Passport Helgeland bør legges som en del av Ut i Øyan prosjektet.

Møtet var veldig positivt og det var stor vilje for å få til et godt samarbeide. Vi har allerede dyktige aktører, et godt tilbud og gode produkter i Herøy og Dønna, så utgangspunktet for satsningene er meget bra.

Den nye styringsgruppen for "Ut i øyan" består av Trond Olsen, (Seløy Kystferie), Jens Carlsen (Dønnes Gård), Frode Lindberg (Kystriksveien Reiseliv AS), Stig Neraas (Herøy kommune) og Tor Henning Jørgensen (Dønna kommune). Gruppen har ansvar for å utarbeide en handlingsplan for prosjektet Ut i Øyan. Målet er at denne skal være klar til politisk behandling i september i år.

Her finner du filmen og brosjyren Ut i Øyan: http://www.kystriksveien.no/?page=utioyan