Stor interesse for reiseliv

trond_olsen_naeringsforening1
Tirsdagens møte i Herøy næringsforening ble bedre besøkt enn noen gang. Kanskje skyldtes det temaet som var valgt, nemlig reiseliv. Trond Olsen i Seløy Kystferie fortalte om hvordan hans bedrift har utviklet seg på kort tid.
Seløy Kystferie har på få år utviklet seg til en betydelig opplevelses- og overnattingsbedrift i Herøy.
 
- I fjor måtte vi si nei til mange henvendelser hver eneste dag. Så langt i år ser 2010 ut til å bli minst like stort trykk hos oss, sa Trond Olsen til et 30-talls representanter for ulike bedrifter i Herøy.
 
Det var det månedlige lunsjmøtet i Herøy næringsforening som denne gangen hadde valgt turisme som tema.
 
Hvorfor markedsføres fra Trøndelag?
Og i den forbindelse var Trond Olsen bedt om å fortelle om Seløy Kystferie. Hans bedrift har satset stort på å tilby opplevelser.
 
- Vi bruker årlig 150.000 kroner på markedsføring, men vi savner en felles markedsføringskanal i Herøy.
 
Hvorfor skal Herøy markedsføres fra Trøndelag? Det burde vi klare selv, sa Olsen som et apropos til at Seløy Kystferie bruker "Din tur" i Trøndelag til å markedsføre seg.
 
Opplevelses-turisme 
Seløybedriften deltar i "Ut i øyan" - et prosjekt som drives gjennom HALD IKS. Dette er et kjempeviktig prosjekt for bedrifter i Herøy og Dønna, mener Trond Olsen.
 
- Jeg skulle ønske at flere bedrifter var med. Det ville de hatt mye igjen for, sa Olsen og mente at man må satse sterkere på opplevelses-turisme.
 
- Hvis vi får den turisttilstrømningen som vi tror på, får vi et kjempeproblem i Herøy på grunn av få overnattingsplasser. Da tror jeg mange må sette opp telt, sa Olsen blant annet.
 
Også Sigrid Haarberg fra Helgelandskysten Reiseliv var kom inn på opplevelses-turisme.
 
Tilrettelegge tilbudene 
- Vi får ofte skryt for en flott natur, men vi må tilrettelegge tilbudene bedre. Slik som Seløy Kystferie har gjort med sine båt-turer i rib\'en.
 
Vi bruker mange bilder fra Herøy i våre brosjyrer, men Herøy blir likevel et gjennomfartsområde. Hva skal til for at turistene skal stoppe opp her?
 
Det er en utfordring, sa Haarberg blant annet.
 
2010-turisten
Hun sa videre at mange turister ønsker å dra til Herøy, men blir hindret av at transporten inn ikke fungerer.
 
Hun avsluttet med å snakke om "2010-turisten":
 
- Det er en krevende turist som har reist mye. Han/hun vil ha kvalitet og kan godt betale for det. Han/hun syns ikke det er nok med fin natur, men vil ha tilbudet tilrettelagt.
 
2010-turisten vil være aktiv og ta del i opplevelsene. Videre vil han/hun ha mat-opplevelser fra Helgeland, lære noe og gjøre ting sammen med familien, sa Sigrid Haarberg,.
 
Hun la til at mange sykkelturister skryter av Herøy som framhever stedet som sin favoritt-strekning.
 
- Her er det åpent og lyst. Dere har mye, og det handler om å få det fram, avsluttet Haarberg.
 
Brasøysatsing
Bjørn Økern fra BrasøyGalleriet fortalte at bedriften som han og Tone Toft driver vil holde sommeråpent i år.
 
 BrasøyGalleriet har gått sammen med Brasøy Sjøcamping, Kråkebollen kafe og Brasøy Handelssamvirke om å lage en brosjyre med informasjon, kart og oversikt over fiskeplasser.
 
- Denne skal massedistribueres. Vi satser også på å få til en Øyert-festival en lørdag i sommer med blant annet en "Bakrus-marsj" dagen derpå, fortalte Økern og høstet mye latter som det muntre påfunnet.
trond_olsen_naeringsforening1
Trond Olsen i Seløy Kystferie fortalte om bedriften som på kort tid har utviklet seg stort. Sittende ser vi leder i næringsforeninga Roger Hansen og Laila Furu Vold fra Herøy Bil og Maskin.
naeringsforeninga_sigrid2
- Vi får ofte skryt for en flott natur, men vi må tilrettelegge tilbudene bedre, sa Sigrid Haarberg i Helgelandskysten Reiseliv.
naeringsforeninga_sigrid
De mange frammøtte på næringsforeningas lunjsmøte lyttet med stor stor oppmerksomhet til det Sigrid Haarberg hadde å si.
naeringsforening_bjoern_oekern
Bjørn Økern fra BrasøyGalleriet fortalte om satsingen på turisme i Brasøy.

Annonser