Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Advokat Kristine Baadstø redegjorde under den ukentlige onsdagsklubben om temaet "Fremtidsfullmakt" og det var tydelig at dette var et tema som opptok mange.

Vi har fått tilgang på presentasjonen og den kan leses ved å trykke på linken nedenfor.
Trykk her.