Stor interesse for bygdesamlingas bilder

boerge_med_reproutstyr
Herøy bygdesamling opplever en økende interesse for sine tilbud og det er noe bestyrer Børge Evensen registrerer med glede. Ikke minst gjelder dette bygdesamlingas omfattende fotosamling.

Helgeland Museum avdeling Herøy ligger i fremste rekke blant småkommunene i Nordland i antall digitaliserte bilder.
 
- Vi har per i dag 1.849 bilder som er digitalisert og fortsatt ligger det et par tusen bilder som venter på å bli digitalisert, forteller museumsbestyrer Børge Evensen til Herøyfjerdingen.
 
På facebook
Han forteller om en voksende interesse for museets fotosamling. Og denne interessen kommer også tydelig til uttrykk etter at Herøyfjerdingen kom på facebook.
 
Av alle bildealbum vi har lagt ut, er det bildene fra bygdesamlinga som får størst respons blant leserne.
 
Både fastboende og utflyttede herøyfjerdinger bidrar med opplysninger til disse bildene og kommenterer på andre måter. Det er noe både Børge Evensen og Herøyfjerdingen hilser med glede.
 
- Ikke noe av det andre museet gjør har gitt mer tilbake enn nettopp jobbinga med gamle bilder.
 
Lærer om Herøy
Ikke bare gjelder dette den positive responsen, men dette arbeidet har også vært fruktbart for egen del. Som innflyttet er dette en særdeles effektiv måte å lære om Herøys historie på.
 
Og fotosamlinga er utrolig verdifull i forbindelse med både Herøykalenderen, til internettbruk, som illustrasjoner til ulike publikasjoner og som dokumentasjon på hvordan bygninger og kulturlandskapet har sett ut tidligere.
 
Et bilde kan si mer enn tusen ord, sier Evensen.
 
Som et eksempel på dette nevner han restaureringa av borgstua på bygdesamlinga.
 
Viktig for restaurering
Her har gammelt bildemateriale vist sentrale myndigheter hvordan prestegården opprinnelig så ut – og altså ikke slik den så ut da prestegården ble fredet.
 
- Det har gjort at vi har fått lov til å restaurere borgstua til slik den opprinnelig var, sier Børge Evensen videre.
 
Han legger til at et bilde av en gjenstand i bruk ofte kan si mer enn en gjenstand alene.
 
- Vi jobber med å få opp en database som kan gjøre bildemateriellet tilgjengelig for folk på internett.
 
Dette kommer – og blir en felles internettportal for alle museene i Nordland. Her kan folk søke opp bilder og få all tilgjengelig informasjon, sier Evensen.
 
Mange bilder fra Herøy
All katalogisering av bilder gjøres nå med dette for øye. Når denne internettportalen kommer – i år eller neste år – vil bilder fra Herøy utgjøre en stor andel.
 
Han sier at en av årsakene til at dette arbeidet tar tid skyldes at man må kvalitetssikre hvilke bilder som kan publiseres.
 
2009 ble også et meget godt år med tanke på bilder som kom inn.
 
- Spesielt to samlinger har vært verdifulle. Det ene er bilder som tidligere sokneprest Schreiner tok rundt år 1900. Disse bildene er eksepsjonelt viktige fordi de viser dagliglivet i Herøy og hvordan det så ut rundt omkring husene på den tiden – de viser virkeligheten bedre.
 
Mange bilder fra den tiden er oppstilte bilder eller bilder av landskap, sier Evensen.
 
Fotoutstilling på omsorgssenteret
- Den andre bildesamlingen vi har fått er bilder fra Ingeborg Skogsaas fra Vefsn. Disse bildene viser hvordan blant annet bygningene på prestegården så ut før i tiden, avslutter Børge Evensen.
 
Disse bildene bidro altså til at borgstua nå kan restaureres til slik den opprinnelig var.
 
Bygdesamlinga har, som en del av utsmykningen, stilt ut flere gamle bilder på Herøy omsorgssenter. Dette er meget godt mottatt.
 
Museet og bygdebokutvalget har nå også formalisert samarbeidet.
 
Det gjør at bilder som utvalget samler inn også blir en del av museets bildearkiv, samtidig som bygdebokutvalget kan bruke museets bilder i sine kalendere.
boerge_med_reproutstyr
Børge Evensen er glad for den økende interessen for museets bildesamling.
boerge_vurderer_bilder
- Vi har per i dag 1.849 bilder som er digitalisert og fortsatt ligger det et par tusen bilder som venter på å bli digitalisert, forteller Børge Evensen.
boerge_jobber
Slik foregår digitaliseringen av bilder: Gamle bilder blir fotografert med digitalkamera.
primus
I dette programmet blir bildene lagt inn i databasen etter fotograferingen.

Annonser