Stor debatt om tilsyn ved skoleskyss

einar_frismo2
Saka som fikk opp stemningen mest i dagens kommunestyremøte gjaldt tilsyn med skole-elever fra sørøyene under skoleskyss. Einar Frismo fikk støtte for foreslaget om at elevene skal ha følge av en voksen fra ombordstigning båt og ombord på buss på Herøy.
Til møtet foreslå det følgende innstilling fra formannskapet på saka:
1. Herøy kommune vil iverksette tiltak som ivaretar behov for tilsyn til skoleelever fra
    sør-kretsene i 1. til 3. årskull.
2. Kommunen gjør vedtak i hvert enkelt tilfelle..
3. Utgiftene innarbeides i økonomiplanen.

Ønsker noe mer konkret
Einar Frismo (Sp) tok utgangspunkt i det som er årsak til at elever fra sørøyene må skysses til sentralskolen fra høsten 2008.

- Nedleggingen av skolene var ikke initiert av foreldrene, men var et resultat av en økonomisk situasjon. Det må vi ta inn over oss. Foreldrene er ute etter et mer konkret ord for ordet "tilsyn".

Hurtigbåten "Thorolf Kveldulfsøn" er ikke skoleskyss, og det er heller ikke venterom på kaia i Husvær, sa blant annet Einar Frismo før han kom med tilleggsforslag til formannskapets: (se over)

"Tilsynet innebærer at elevene skal ha følge av voksenperson fra ombordstigning på båt og til ombordstigning på buss i Tennvalen".

Rådmann Roy Skogsholm mente at den beste løsningen er å inngå individuelle avtaler med foreldrene og betale disse for jobben. Han fryktet for en merutgift på rundt 400.000 kroner dersom en person må tilsettes i full stilling for å følge ungene.

OK-sjef Harry Nilssen uttalte blant annet at kommunens utgangspunkt var at det er transportørene som har ansvaret for ungene under reisen.

Einar Frismo svarte på dette med at man ikke må skyve ansvaret over på fylkeskommunen. Dette er vedtak som er fattet i Herøy kommune og det må få konsekvenser.

Også Vegar Dalen (Frp), Bjørn Lund (Sp), Svein-Cato Jakobsen (Ap), varaordfører Elbjørg Larsen (Ap) og Anne Lise Gjengaard (Ap) hadde ordet for å støtte Frismos forslag.

Mens Steinar Furu (Ap) støttet administrasjonens forslag.

Ordfører Arnt Frode Jensen mente derimot at forslaget fra Frismo var godt og at han godt kunne stemme for det.

- Dette er en viktig sak. Husvær og Brasøy er i en annen stilling enn de andre kretsene som mistet skolene, sa ordføreren og fikk kommunestyret med på at formannskapet får mandat til å treffe vedtak i saka.

Men at signalene fra kommunestyret (Frismos forslag) skal følge saka.

Kommunestyret var enig om at saka skulle gå til formannskapet med den opprinnelige innstillingen og Frismos tilleggsforslag.
einar_frismo2
Einar Frismo fikk stor støtte for sitt forslag om voksenfølge på skoleskyssen.

Annonser