Seløy Sjøfarm omsetter i dag for omtrent 200 millioner kroner i året på Svennholmen, men i tillegg er det en rekke andre spennende bedrifter som har tilhold i samme bygg. Svennholmen ligger på venstre side like før man kjører over brua til Seløy.

I juni 2014 brant landbasen til Seløy Sjøfarm ned, men allerede i 2015 hadde de på plass et nytt lokale med syv kontor, dette til tross for at de fremdeles bare var to ansatte på land. Dette vitner om en ledelse som valgte å satse på økt aktivitet.

I 2016 etablerte selskapet Hydro Fishcare seg i bygget med tre ansatte. Daglig leder i selskapet er Tommy Ole Olsen som opprinnelig kommer fra Seløy, men nå er bosatt i Trondheim. Han har også fått med seg sin sønn Ole Christoffer i administrasjonen av selskapet, i tillegg til en tidligere arbeidskollega fra Trondheim. Selskapet har spesialisert seg på å bekjempe lakselus uten bruk av kjemikalier. I juni 2017 tok de i bruk fartøyet «Apollon» som gjennom et system som kalles Hydrolicer benytter kun vannstrøm fra sjøvann for å fjerne lusa fra fisken. Selskapet eies av Seløy Sjøfarm, Kobbvåglaks, LetSea, Lovundlaks, Herøy Servicebåt og utviklingsselskapet Sea Server. Selskapet driver godt og har allerede etter bare en kort periode drevet med overskudd. Fartøyet kostet rundt 60 millioner kroner, men bare etter rundt et halvt års drift måtte den ombygges for rundt 20 millioner kroner for å bli enda mer funksjonell. I følge daglig leder Tommy Olsen endrer ting seg fort i denne bransjen og da er man bare nødt til å ta slike investeringer.

Nytt legemiddel mot lakselus
I 2017 flyttet Seløy Sjøfarm AS deler av foringen av fisken på land og ansatte økonomiansvarlig i selskapet og hadde nå totalt fem landbaserte ansatte i firmaet.

Eiendomsselskapet Jako eiendom besluttet i 2017/2018 å bygge ut administrasjonsdelen og selskapet Salmo Pharma har etablert seg i bygget. De som står bak selskapet er veterinær Bjørn-Inge Rikhardsen og kona Berit Anne Aas Rikhardsen fra Dønna. De har i samarbeid med et Canadisk selskap utviklet og fått tillatelse til å prøve ut et helt nytt fôrbasert legemiddel for å bekjempe lakselus. I 2019 skal de etter planen gå i gang med storskala utprøving av det nye legemiddelet. I dette arbeidet har de med seg flere forskningsmiljøer i Norge. De har også fått to forskningskonsesjoner som driftes av Seløy Sjøfarm mot en årlig godtgjørelse. Det er 20 år siden det sist ble utviklet et legemiddel mot lakselus.

Bjørn-Inge skrøt forøvrig av Seløy Sjøfarm og var veldig fornøyd med samarbeidet de hadde med bedriften. Han kunne også opplyse om at de hadde et salgsbudsjett første året på rundt en milliard kroner så det er helt tydelig at dette dreier seg om et legemiddel som har et enormt potensiale.

Eget kontrollrom for fôring og overvåking av laksen
Seløy Sjøfarm har nylig tatt i bruk et flunkende nytt kontrollrom (OP rom) der de på store dataskjermer ved hjelp av kameraer kan følge laksen i mærene på de ulike lokalitetene. All mating foregår også på samme sted. På denne måten får de bedre utnytting av foret og samtidig full overvåking av laksen i mærene.

Bare i 2018 investerer selskapet for 69 millioner kroner i ny forflåte, båter, anlegg og oppgradering av landbasen. De regner med å årlig produsere 8000 – 15 000 tonn laks og stabilisere omsetningen på 500 - 750 millioner kroner i året.

Seløy Sjøfarm har også hatt kontakt med flere selskap som vurderer å etablere seg med kontor i bygget. De har en forventning om at det ved årsskiftet arbeider mellom 12 og 14 personer i bygget.

11 ansatte i Herøy Servicebåt
Et annet selskap som har deler av sin administrasjon på Svennholmen er selskapet Herøy Servicebåt. Dette selskapet har drevet godt i mange år og har nå 11 ansatte, men har planer om å ansette flere i løpet av året. Selskapet utfører ulike serviceoppdrag for oppdrettsselskap og annen sjørelatert virksomhet.