- Småbåthavna er blitt veldig bra og er et stort pluss for Herøy og dette er et tiltak som banken ønsker å være med å støtte, sa Roger Hansen fra Helgeland Sparebank under overrekkelsen av pengestøtten til foreningas leder Per Braseth onsdag 11. mars.

Per Braseth opplyser at han vil ta kontakt med elevbedriften "3benk1" på Herøy skole og høre om de har kapasitet til å lage trebenker til dem. Elevbedriften holder til i 9. klasse og har gjennom flere år har produsert trebenker på bestilling. De har solgt mellom 120 og 150 benker til kunder både i Herøy, Alstahaug og Dønna. Produksjonen foregår på kveldstid i samarbeid foreldrene der overskuddet går til klassens skoletur i 10. klasse med Hvite Busser.

Stor dugnadsaktivitet
Det har over lang tid pågått stor dugnadsaktivitet i småbåthavna, eller Herøy Marina som den egentlig heter. I 2014 fikk foreninga kjøpt en brakkerigg svært billig av Statens vegvesen og foreningens medlemmer har siden gjort en enorm dugnadsinnsats for å få på plass et eget servicebygg til båtfolket. Veien og plassen i marinaen har fått asfalt og området har fått en skikkelig ansiktsløfting.

- Planen er å få ferdigstilt bygget før sesongen setter i gang for fullt, men dette avhenger av dugnadsgjengen og jeg har derfor ikke noen fast dato for når det blir ferdig, sier Braseth.

400 besøksdøgn
- Siste året hadde vi 400 besøksdøgn og det er en økning på 100 fra året før. Med nytt servicebygg med dusj og toaletter på plass tror jeg nok at dette vil øke. Havna er også utvidet slik at vi nå har rundt 90 båtplasser, sier Braseth.

Herøy båtforening har i overkant av 100 medlemmer.