Støtte til musikkorps og barnefestival

Herøy Musikkorps

Formannskapet i Herøy bevilget i siste møte 5000 kroner hver i støtte til  Herøy Musikkorps og Barnefestivalen.

Herøy Musikkorps sendte inn søknad om kulturmidler til Herøy kommune etter at fristen var utgått. Rådmannen hadde derfor naturlig nok innstilt på at søknaden skulle avlås.

Under behandlingen avklarte ordfører Arnt Frode Jensen raskt at midlene til kulturmidler allerede var fordelt, og at det derfor ikke var mulig å innvilge søknaden på dette grunnlaget. Han foreslo imidlertid å bevilge 5000 kr. fra formannskapets disposisjonskonto. Dette begrunnet han med at korpset er en viktig kulturaktør som bidrar med mye gjennom hele året. Dette er halvparten av det korpset fikk i kulturmidler i 2018 og dermed også et signal om at det er viktig å forholde seg til søknadsfristen.

Yngve Magnussen (Felleslisten for Høyre og Venstre) var ikke enig i at man burde gi korpset støtte når de hadde søkt etter fristen. Han mente at dette kunne føre til at flere organisasjoner benyttet seg av denne muligheten.

Ved voteringen stemte alle unntatt Magnussen for ordførerens forslag.

Lørdag 19. oktober skal det arrangeres Barnefestival i Herøy. Dette er et fellesarrangement der Den norske kirkes menigheter i HALD-kommunene står som arrangør i samarbeid med den lokale menigheten. Festivalen skal ifølge søknaden legge vekt på varierte og inkluderende aktiviteter.

Et enstemmig formannskap ble etter en kort diskusjon enig i at det var riktig å støtte barnefestivalen med det omsøkte beløpet på kr. 5000. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.

Barnefestival 2015_flinke unger
Arkivfoto fra da Barnefestivalen ble arrangert i Herøyhallen i 2015.

Annonser