Støtt TV-aksjonen 18. oktober

Joern_Moe_TVaksjon
Lokal leder for TV-aksjon til inntekt for bistandsorganisasjonen CARE, Jørn Moe, oppfordrer herøyfjerdingene til å støtte opp når bøssebærerne kommer på døra.
- Ta godt i mot bøssebærerne, sier Jørn Moe gjennom Herøyfjerdingen som en oppfordring til TV-aksjonen søndag 18. oktober.   Han er leder i Herøy for årets store innsamlingsaksjon.   Da vil mange bøssebærere gå fra dør til dør og gjøre en viktig jobb for å skaffe penger fra Herøy til CARE.   Årets TV-aksjon har som mål å være et felles løft for hele det frivillige og offentlige Norge, for å gjøre verdens fattigste kvinner i stand til å klare seg selv.   TV-aksjonen CARE har fått navnet ”Hjelp til kvinner hjelper flere”. Det er fordi CARE driver med bistand rettet mot kvinner. Kvinner rammes hardest av fattigdom i verden og har ikke de samme rettighetene som menn.   CARE jobber derfor med å hjelpe kvinner til å klare seg selv gjennom mikrofinansprosjekter. CARE vet at når en kvinne øker inntekten, så bruker hun pengene på hele familien. Utdanning til barna, nok mat og tilgang på helsetjenester er viktig for kvinnene CARE hjelper.

Kjernen i CARE sitt arbeid er deres egen form for mikrofinans, kalt spare- og lånegrupper. Dette gir kvinnene en tryggere økonomisk plattform og mulighet til å starte en inntektsbringende virksomhet.   Gruppene fører også til et sterkt fellesskap som styrker kvinnenes posisjon i lokalsamfunnet og i ekteskapet. Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til å starte opp tusenvis av nye grupper som vil føre til et bedre liv for ca. fem millioner mennesker i Bangladesh, Burundi, Burma, Bosnia, Mali, Montenegro, Niger, Rwanda, Serbia, Sri lanka, Tanzania og Uganda.

NRKs TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag, og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge.   Les mer om innsamlingsaksjonen:   http://www.care.no/ http://www.nrk.no/tvaksjonen/
Joern_Moe_TVaksjon
Jørn Moe er lokal leder for TV-aksjonen søndag 18. oktober.

Annonser