Totalt dreier det seg om 91 selveierhytter og 35-40 rorbuer. Dette gjør derfor prosjektet til Helgelands største hytteprosjekt.

- Alle avaler er nå i orden og målet nå er at vi får med oss en stor utbygger og hytteleverandør før vi kommer i gang med prosjektet. Vi må nok derfor gjøre noen undersøkelser før vi kommer i gang med de første hyttene. Det er også viktig at vi får kontroll på alle kostnader før vi kjører i gang, sier Trond Olsen.

Olsen opplyser at de allerede har fått mange henvendelser fra folk som er interessert i å få seg hytte i området.

- Vi har allerede 10-12 som er klare, men før vi gjør avtaler må selvsagt alle kostnader på bordet, sier Olsen.

Bare velvilje fra kommune og grunneiere
Trond Olsen framhever at de har hatt et meget godt samarbeid med kommunen og grunneierne hele veien i prosjektet.

- Det er utrolig viktig at alle grunneierne er positive til prosjektet. Dersom dette ikke hadde vært på plass hadde det ikke hatt noen hensikt å gå videre med planene, sier Olsen.

Positive ringvirkninger
I følge en tidligere pressemelding i forbindelse med prosjektet er Nautøya på omtrent 560 mål med en svært lang kystlinje. Alle enheter vil ha nærhet til sjøen og utsikt i alle himmelretninger. I følge utbyggerne vil en slik utbygging og tilrettelegging kunne føre til flere positive ringvirkninger for lokalsamfunnet som helhet.

Det står videre i pressemeldingen at eksisterende næringer som den lokale butikken og restauranten Augustbrygga på Seløy er allerede i stor grad avhengig av turisme. En utbygging vil derfor kunne innebære ytterligere utvikling av disse næringene, og flere arbeidsplasser i kommunen. Også i gjennomføringen av prosjektet vil det være behov for etablering av infrastruktur, vann og kloakk i tillegg til oppføring av hytter med mer, som kan gi ytterligere sysselsetting for lokale aktører.

Tilgang til allmenheten
I pressemeldingen blir det også sagt at det skal etablerers et aktivt turområde som allmenheten skal gis tilgang til.

I dette området skal det etter planen etableres:

  • Offentlige parkeringsplasser/gjesteplasser
  • Tursti/-veg for allmenheten rundt Litjnautøya og Nautøya
  • Grillplasser for allmenheten i tilknytning til friområde
  • Muligheter for camping i utmark
  • Offentlig marina med servicehus
  • Utleie av «naust/rorbuer»
  • Tilrettelegging for ulike aktiviteter i marint opplevelsessenter og i tilknytning til Seløy Kystferie: sykkelutleie, kajakkutleie, opplevelsesturer (Rib), bading, fiske, dykking osv.

Badestrender og grøntområde skal bevares og knyttes bedre sammen. Allmenheten skal være sikret ferdsel i disse områdene. og det foreslås å opprette en tursti/veg i sjøkanten rundt øyene.