Større utfordringer andre steder

4_valle_og_kjell_01
Fylkesråd for samferdsel May Valle var ikke helt med på at veistandarden mellom Herøy og Dønna er så dårlig som hun får fortalt. – Jeg har dannet meg et bilde av veien til Dønna, og Hamarøy og Steigen har større utfordringer på transport, sa Valle i går.
Før åpningen av Herøy Marine Næringspark i går var fylkesråden sammen med blant andre Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen med på orienteringer om næringsparken og de to store bedriftene som i dag er etablert på Hestøya.
 
Store utfordringer
Fabrikksjef ved Marine Harvest Kjell Stokbakken kom selvsagt inn på utfordringene hans bedrift har med transport av laks ut fra Herøy.
 
- Vi har mange ferjeavganger, men vi må se på materiellet på ferjene, stabiliteten i avgangene og på veistandarden, sa Stokbakken og kom inn på at han i stedet for to ferjesamband som i beste fall er halvgod, heller ønsket seg et godt samband eller aller helst tunnel.
 
Største hinderet
- Isolert sett her på Herøy er transport det største hinderet for fortsatt utvikling, mente fabrikksjef Kjell Stokbakken.
 
May Valla kjøpte ikke helt påstandene, for hun hadde kjørt veiene på Herøy og dannet seg et inntrykk.
 
- Dere vil ha en god løsning is stedet for to halvgode. Tunnel vil koste en del og dette må tas i riktig rekkefølge.
 
Utfordringer andre steder
Inntil da har dere ferjer. Jeg har dannet meg et bilde av veien til Dønna og et område (Skaret) er en utfordring.
 
Men jeg syns vi har store utfordringer andre steder også og man må veie ting opp mot hverandre.
 
Hamarøy og Steigen har større utfordringer på transport. Et utgangspunkt er å ta et samband og satse på det, sa samferdselsråd i Nordland fylke May Valle på møtet.
 
Kjør på vinteren
Kjell Stokbakken svarte at tunnel er det optimale.
 
- Men vi må ha en løsning fram til da. Nå!
 
Kjør veiene på vinterstid med en av bilene våre, med mye møtende trafikk, var oppfordringen fra Stokbakken.
 
Men la til at om ferja går fra Herøy eller Dønna ikke betyr noe for Marine Harvest.
 
Forstår
- Mister vi en avgang fra Herøy kan vi fort miste et døgn ned til Europa, sa Stokbakken.
 
May Valle avsluttet den diskusjonen med:
 
- Jeg forstår det godt og vi må ta dette med oss.
4_valle_og_kjell_01
Fylkesråd for samferdsel May Valle hilser på fabrikksjef ved Marine Harvest Kjell Stokbakken i går.

Annonser