Stiller ut i Rana Museum

4_TONE
Kunstneren Tone Toft fra Brasøy skal fra neste torsdag stille ut rundt 60 bilder i Rana Museum. Salgsutstillingen har stor spennvidde i tema og motiv og vil i stor grad vise en ny side ved Tone Toft. ”Kontraster” heter utstillingen som skal stå i tre uker.
- Det blir i stor grad nye ting, ja. Jeg har de siste par årene holdt på med nye farger og ny tematikk.
 
Det startet etter turen til Palestina hvor jeg ble inspirert av jordfarger, forteller Tone Toft til Herøyfjerdingen.
 
Brasøykunstneren er oppvokst på Gruben og Selfors i Rana og husker godt tiden med rødt støv fra jernverket, støv som satte seg på klær og farget omgivelsene.
 
Rana-prosjektet
Dette er bakgrunn for det Toft kaller ”Rana-prosjektet” som er preget av hennes oppvekst.
 
I utstillingen utgjør dette ti bilder.
 
- Bildene har mye ”rana-rødt” i seg, som henspeiler på støvet.
 
Du kan godt si at jeg er inspirert av Rana, og det startet med en flott tur i rana-naturen hvor jeg tok masse bilder.
 
”Rana-prosjektet” handler mye om min barndom, om familie og relasjoner.
 
Familie opptar meg veldig sterkt nå. Det siste halvannet året har jeg jobbet med dette som jeg kaller psykologiske bilder.
 
Kontraster
Utstillingen har fått navnet "Kontraster" og henspeiler på kontrasten mellom vår fredelige verden her nord og mange steder som opplever krig og andre tragedier.
 
"Palestina lider" er et eksempel på dette og det er ikke sikkert at privatpersoner vil ha et slikt bilde hengende på veggen.
 
Kanskje dette og andre bilder egner seg best på veggen hos en organisasjon eller institusjon, sier Tone Toft.
 
Utstillingen viser også store kontraster i Tone Tofts uttrykk og har med bilder fra det hun kaller "helgelandsblått" til dette nyeste - "Rana-prosjektet".
 
Nytt og artig
Det er nytt og veldig artig å jobbe med, men i bildene kan man både se at mange sliter, mens andre også er glade.
 
Folk kan ha ulike opplevelser med bildene, sier Tone Toft videre.
 
Hun understreker at til tross for nye impulser, vil hennes ”helgelands-inspirasjon” fortsatt ligge i bunnen for hennes arbeid.
 
Stor spennvidde 
- Formene og fargene vi har her ute på kysten vil jeg hele tiden komme tilbake til, sier hun.
 
Og Herøyfjerdingen får lov til å bringe et lite representativt utdrag av utstillingen, som vi ser spenner over et vidt spekter.
 
Og som viser mange sider av kunstneren Tone Toft.
 
Kurs for skole-elever
Mens utstillingen står i Rana Museum er Tone Toft også engasjert av grunnskolen i Rana til å holde malekurs for alle 6.klassingene i Rana kommune.
 
- Total blir det rundt 300 elever og jeg starter om to uker med 120 – 130 elever på en uke.
 
Her vil jeg bruke ustillingen som inspirasjon, avslutter Tone Toft.
 
Skoleprosjektet skjer med midler fra Den Kulturelle Skolesekken.
 
4_TONE
- Det blir i stor grad nye ting jeg stiller ut i Rana Museum, forteller Tone Toft.
4_TONE_Barndom
Barndom heter dette bildet og forteller om Tone Tofts oppvekst i Rana.
4_TONE_Familien
- Bildene har mye ”rana-rødt” i seg, som henspeiler på støvet, sier Tone Toft om disse nye bildene. Her ser vi "Familien".
4_TONE_Smeltedigelen
Dette er også et av bildene som får være med på ustillingen, nemlig "Smeltedigelen".
4_TONE_Palestinautstilling_015
Dette bildet er også med: "Palestina lider".
4_TONE_1
Tone Toft gir også plass til bilder med "helgelandsblått".

Annonser