Stiller opp for Prix Herøy

prix

Mange kunder fikk en overraskelse i dag når de skulle besøke butikken. Blide og hyggelige ansatte var fortsatt å se, men ingen av de kjente fjesene som man er vant til.

Driftssjef i Coop Midt-Norge, Kenneth Mannvik, kan fortelle at Corona-situasjonen har ført til at man i løpet av helgen både måtte finne ny bemanning og vaske ned hele butikken.

- Med ett unntak er alle de ansatte satt i 14 dagers hjemmekarantene av kommunelegen i Herøy. Dette skjer etter at en i familien til en av våre ansatte har fått påvist smitte. Den aktuelle ansatte har ikke vært på jobb siden tidlig i forrige uke, og ut fra det vi vet er det svært lite sannsynlig at det kan ha blitt overført smitte til andre ansatte eller kunder. Det er altså ikke påvist smitte hos noen av våre ansatte, sier Kenneth Mannvik.

- Vårt fokus er todelt. For det første skal det være trygt både for kunder og ansatte. Derfor har vi leid inn ISS til å vaske ned og desinfisere hele butikken. Dette ble gjort i helgen. Dernest er det viktig for Herøy at butikken er åpen, så vi har fått inn mannskap fra noen av våre øvrige butikker på Helgeland. De stiller opp for butikken og medlemmene våre på Herøy, sier Mannvik.

At det er trygt å handle i butikken understrekes også av Karina Kilvær, helsesykepleier i Herøy kommune, som har fått flere henvendelser fra bekymrede kunder.

På grunn av at reservemannskapet har et godt stykke å reise for å komme seg på jobb, er åpningstiden redusert til kl. 10-17 inntil videre.

- Vi henter bemanning fra Mo og Sandnessjøen, og da må vi gå litt ned på åpningstiden. Men dette varer ikke lenge, forhåpentligvis har vi alle de fast ansatte tilbake igjen når karantenetiden har gått ut 31. mars, sier Mannvik.

Annonser