Stigningen i tunnelen er akseptabel

1_stokbakken
Fabrikksjef Kjell Stokbakken ved Marine Harvest Herøy mener en stigningsgrad på 8 prosent i den planlagte fastlandstunnelen fra Herøy/Dønna er fullt akseptabelt. Også han er overrasket over mengden faktafeil i rapporten fra Transportøkonomisk Institutt.
Dette kommer fram i et notat til Herøy kommune som du finner nederst på siden.
 
- Eksisterende tunneler som E39 Byfjordtunnellen, E39 Mastrafjordtunnellen og E39 Bømlotunnellen er alle bygd med maksimale stigningsforhold 8 - 8,5%.
 
For FAHDA med betydelig lavere dimensjonerende ÅDT vil stigningsforhold inntil 8% være fullt akseptabelt innenfor gjeldende vegnormal, skriver fabrikksjef Kjell Stokbakken blant annet som et innspill til den etter hvert mye omtalt TØI-rapporten.
 
Det har vært framsatt utalelser om at stigningen i FADHA-tunnelen kan føre til varmgang i motorene til vogntogene. Dette er altså ikke fabrikksjefen ved Marine Harvest enig i.
 
Forutsetning for å utvikle aktiviteten
Stokbakken skriver også at han generelt er overrasket over mengden rene faktafeil, samt bruk av foreldet tallmateriale som grunnlag for argumenter i retning av transport løsninger som for Marine Harvest ikke virker å være realistiske.
 
Stokbakken skriver også at tilgang til fleksibel forbindelse til fastlandet med tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for at aktiviteten kan videreutvikles på Herøy.
 
Levedyktige arbeidsplasser
For lokalsamfunnet såvel som for Marine Harvest må målet være å sikre konkurransekraft og levedyktige arbeidsplasser, skriver Kjell Stokbakken i et notat til Herøy kommune som ligger til vedlagt formannskapets uttalelse til Nordland Fylkeskommune om rapporten fra TØI.
 
Her formannskap hadde møte torsdag kveld for å enes om en uttalelse til Nordland Fylkeskommune.
 
Se egen sak om dette her på nettsiden.
 
I formannskapets vedtak vises det til et notat som du også finner nederst her på siden på pdf-dokument. Stokbakkens uttalelse er sist i dette notatet.
1_stokbakken
Fabrikksjef Kjell Stokbakken mener stigningen i den planlagte FADHA.tunnelen er akseptabel.

Annonser