Stengte flyplasser påvirker postgangen i Norge

1posten
Alle flyplasser som Posten benytter er stengt på grunn av vulkanutbruddet på Island. Det påvirker fremføring av A-post og "Bedriftspakke Ekspresspakker Over Natten " i hele landet.
Postens transport av A-post og "Bedriftspakke Ekspress Over Natten" foregår i hovedsak med fly. På grunn av stengte flyplasser var det i natt ikke sendt A-post fra Sør-Norge til Nord-Norge.   Posten har overført store mengder A-post og "Bedriftspakke Ekspress Over Natten" til bil. Tiltakene vil vare så lenge det ikke er mulig å benytte fly i Norge. Lange avstander gjør at det i en slik situasjon ikke er mulig å unngå forsinkelser.   Konsekvenser/tiltak for A-post og "Bedriftspakke Ekspress Over Natten" innlevert onsdag :
  • Posten til postnummer 8000 - 8399 og 8600 - 8999 blir én dag forsinket utlevert.
  • Post til postnummer 8400 - 8599 og 9000 - 99999 blir to dager forsinket.
  • A-post og Bedriftspakke ekspress fra postnummer 8000 - 8399 og 8600 - 8999 til postnummer 8400 - 8599 og 9000 - 99999 blir forsinket med to dager.
Post som er sendt innen Sør-Norge er ikke berørt av stengingen. Posten vurderer fortløpende tiltak dersom stengingen av flyplassene vedvarer.   For ytterligere informasjon, kontakt: Postens døgnåpne pressetelefon - 95 14 80 00 www.posten.no/
1posten

Annonser