Stenging av bru i Sandvær

Sandvær bru

Brua mellom Innerøya og Ytterøya i Sandvær vil bli stengt inntil videre.

Herøy kommune er blitt kjent med at tilstanden på brua som binder sammen Innerøya og Ytterøya i Sandvær er i dårlig forfatning. Kommunen har vurdert tilstanden og kommet frem til at den må stenges inntil videre av hensyn til sikkerhet.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Formannskapet vil bli informert om situasjonen og avklare videre saksgang.

Gjøran Tangen
driftsleder teknisk

Annonser