Stemte mot driftskreditt

borgerlig_floey
Den borgerlige fløyen i Herøy kommunestyre stemte mot punkt 5 i formannskapets innstilling angående regnskap og årsberetning for 2007. Punktet gir rådmannen fullmakt til å inngå midlertidig driftskredittavtale ved akutt behov.
Den borgerlige fløyen med Frp, Sp og Høyre stemte mot punkt 5, men var enig i de første fire punktene. Det betyr at formannskapets innstilling ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer fra den borgerlige fløyen.


Vedtaket ble da som følger:

Sak 33/08: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Vedtak: 1.Herøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes. 2.Herøy kommunes driftsregnskap avsluttes i balanse. 3. Herøy kommunes investeringsregnskap avsluttes med et udekket beløp på kr. 4441550. Kr. 3421707 er dekket innefor vedtatte låneopptak i 2008 mens resterende kr. 1019842 + udekket 2006 kr.48512 dekkes inn gjennom ubrukte lånemidler. 4. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere ubrukte lånemidler, kr. 1068354. Resterende ubrukte lånemidler tilbakebetales. 5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå midlertidig driftskredittavtale innenfor en ramme på 5 mill kr. ved akutt behov.
borgerlig_floey
Den borgerlige fløyen stemte imot å gi rådmannen fullmakt til å inngå midlertidig driftskredittavtale.

Annonser