Statsbudsjettet: 3, 8 mill til Hestøya

2_arnt_frode
Herøy kommune får 3, 8 millioner kroner over statsbudsjettet til utdyping av havnebassenget ved Marine Harvest på Hestøya. Dermed er utdypinga av havna sluttfinansiert, kan en meget fornøyd ordfører Arnt Frode Jensen slå fast.
I dag fulgte store deler av Norge med på finansminister Sigbjørn Johnsen som la fram hovedpunktene i statsbudsjettet for det kommende året.
 
Inn fra sidelinja
Og mens mange av arbeidene som får penger over statsbudsjettet er midler som er prioritert over lang tid, har Herøy kommune på mange måter kommet rett inn fra sidelinja og fått penger.
 
- At vi har fått disse pengene er litt spesielt, men det har vært nødvendig.
 
Fiskeridepartementet har jo vært med på dette arbeidet og det har nok gjort at vi har fått utført dette.
 
Kunne mistet Marine Harvest
Myndighetene har nok sett at utviklingen i Herøy over tid har vært positiv, men uten denne tilretteleggingen for næringslivet er det ikke sikkert vi ville beholdt Marine Harvest i Herøy.
 
Så denne utbygginga på Hestøya er et ledd i kampen for befeste bedriften her hos oss, sier Jensen.
 
Veifinansiering gjenstår
Med tildelingen på 3, 8 millioner kroner over statsbudsjettet er utdypinga av havna sluttfinansiert. Også omleggingen av den 550 meter lange fylkesveien på Hestøya er ferdig finansiert.
 
Men her har Herøy kommune forskuttert betalingen, så nå gjenstår å få fylkeskommunen med på å dekke sin del.
 
- Det tror jeg fylkeskommunen blir med på, avslutter ordfører Arnt Frode Jensen.
2_arnt_frode
- Meget bra nyhet, sier en fornøyd ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser