Startet rivingen

sanering1
To ansatte fra Byggmester Jan Brattli AS startet i dag rivinga av Marenstua, utstyrt med spesialutstyr på det asbestholdinga taket. Arbeidet ble utsatt en dag på grunn av uværet i går.
Det er Rolf Edvardsen AS som har ansvaret for rivinga, og det er han som har leid inn Byggemester Jan Brattli AS til asbestsaneringa.
 
Parallelt med dette foregår det riving innendørs av rør, ledningen og annet som etter hvert havner i kontaineren.
 
Fredag denne uka eller mandag neste uka er tida kommet for at Rolf Edvardsen ved hjelp av gravemaskin jevner bygget med jorda.
 
Deretter skal Edvardsen jevne ut området som rent midlertidig skal rette opp mangelen på parkeringsplasser utenfor rådhuset.
 
I henhold til sentrumsplanen ligger dette inne som grøntområde.
sanering1
Som klippet ut av Star Wars var de to på taket godt beskyttet mot asbesten i taksteinene.
sanering3
Her skal det midlertidig bli noen sårt tiltrengte parkeringsplasser.

Annonser