- Det vil bli mulig å gjennomføre øvelser på tirsdager i juni/juli, sier Laila F. Vold.

Viktig å trene hele året
Dette skal være en inspirasjon for folk til å holde seg i form gjennom hele året.

Det et krav at man gjennomfører 20 egentreninger i året for å kunne ta idrettsmerket, sier Laila F. Vold til Herøyfjerdingen.

Idrettsmerket kan også tas i bassenget.

Her finner du "Håndbok for idrettsmerket".

Idrettsmerket kan gjennomføres av voksne og ungdom over 16 år.

Krav
Idrettsmerket ble innstiftet i 1915 av Norges idrettsforbund. Det tildeles for oppnådde krav innen fem grupper av idrettslig aktivitet: Trim, spenst og presisjon, hurtighet, styrke og utholdenhet.

Merket er i gull, sølv eller bronse og består av en oval eikekrans som øverst har Norges riksvåpen. Feltet inne i kransen er grønt.

Innen hver av aktivitetene kan du velge mellom ulike øvelser. For eksempel kan du i gruppe 1 velge mellom sykkelturer, svømming, dans, gymnastikk til musikk, fottur og grunntrening.