For ca. et år siden startet Anne Lise Gjengaar opp med sangkvelder på Herøy omsorgssenter og det vil hun fortsette med, for hun har fått veldig mange gode tilbakemeldinger. Hun har gjennom sin jobb på omsorgssenteret sett hvordan sang og musikk kan virke meget positivt inn på beboerne.

- Alle som legger turen hit på onsdags ettermiddager er velkommen, sier Anne Lise.

- Det er viktig å få fram at dette er ment å være en arena der alle som ønsker å synge og glede andre og seg selv kan møte. Mange ønsker ikke å opptre på konserter, men de liker allikevel å synge og disse er hjertelig velkommen. Sang og musikk virker ofte svært positivt på eldre mennesker og jeg synes det er synd at ikke omsorgssenterets flotte storstue blir tatt mer i bruk. Du forplikter deg heller ikke til å møte hver onsdag, men du bestemmer selv hvilke kvelder du kan møte, sier en engasjert Anne Lise.

- Det har vært opptil 40-50 sangglade i storstua, så det er bare å stille opp på onsdag kl. 17.30, avslutter Anne Lise.